JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE MSP ZA NABAVKU OPREME U 2021. GODINI

 

 

Republika Srbija

MINISTARSTVO PRIVREDE

raspisuje

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

u okviru

Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini

 

OBAVEŠTENjE

 

Ministarstvo privrede obaveštava sve zainteresovane da je od danas u 16. časova, 26. aprila 2021. godine, privremeno obustavljen prijem novih zahteva za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini.

Prijem nove dokumentacije je obustavljen zbog velikog broja pristiglih zahteva, po čijoj obradi će, prema procenama, biti utrošena namenjena bespovratna sredstva Ministarstva.

Nakon konačne obrade svih zahteva i analize preostalih raspoloživih sredstava, ministarstvo će doneti odluku da li će se program nastaviti.

 

Cilj Programa jeste podrška investicijama i podsticaj bržem privrednom razvoju.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke nove proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenjivih dobara i izvođenje građevinskih radova, i to:

1. nove opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenljivih dobara, i to:

 • proizvodne opreme i/ili mašina;
 • transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta;
 • delova, specijalizovanih alata za mašine;
 • mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje;

2. nove opreme za izvođenje građevinskih radova, i to:

 • građevinske mehanizacije za potrebe obavljanja građevinskih radova.

 

Program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijama:

 1. HALKBANK, Beograd
 2. BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO Beograd
 3. PROCREDIT BANK A.D. Beograd
 4. CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, A.D. Novi Sad
 5. ERSTE BANK A.D. Novi Sad
 6. EUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO Beograd
 7. INTESA LEASING DOO Beograd
 8. UNICREDIT LEASING DOO Beograd

 

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju:

1) pravna lica, registrovana u  APR kao privredna društva, ili zadruge, koja su razvrstana na mikro, mala i srednja pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 73/19) prema finansijskim izveštajima za 2019. godinu;

2) preduzetnici registrovani u APR.

Privredni subjekti koji ispune uslove Programa i kojima banke, odnosno lizing kompanije uključene u realizaciju Programa, uslovno odobre kredit odnosno finansiranje mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% od neto vrednosti opreme koja se nabavlja. Učešće privrednih subjekata iznosi 5% od ukupne vrednosti opreme, dok se ostatak obezbeđuje iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog lizinga lizing kompanija uključenih u sprovođenje ovog Programa. Visina bespovratnih sredstava koja se može dodeliti privrednom subjektu određuje se u odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme na dan 31. decembra 2020. godine po evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja: 1 zaposlen - do 1,0 milion RSD, 2-5 zaposlena - do 2,5 miliona RSD, 6 i više zaposlenih - do 5,0 miliona RSD.

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 1.550.000.000,00 dinara. Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2021. godine.

Prijave za dodelu bespovratnih sredstava, zajedno sa ostalom dokumentacijom i zahtevom za kredit odnosno finansijski lizing, predaju se ili dostavljaju elektronski u jednoj od ekspozitura/filijala poslovnih banaka i lizing kompanija koje učestvuju u realizaciji ovog programa.

 

Prateća dokumentacija: 

 1. Tekst Javnog poziva
 2. Podaci za zahtev
 3. Izjava o ispunjenosti uslova programa
 4. Informacija o uslovima izabranih banaka i lizing kompanija
 5. Nacrt ugovora sa krajnjim korisnikom-bankarski kredit
 6. Nacrt ugovora sa krajnjim korisnikom-lizing
 7. Uputstvo o načinu sprovođenja programa
 8. Uredba o utvrđivanju podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini
 9. Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini