Зашто Србија?

РАС кроз Сектор за регионални развој и регионалну сарадњу успоставља и одржава сарадњу са субјектима регионалног развоја са циљем унапређења локалног и регионалног развоја кроз јачање међуинституционалне сарадње и капацитета као битних фактора јачања укупног привредног развоја.

Сектор за регионални развој и регионалну сарадњу обавља послове акредитација и обнове акредитације регионалних развојних агенција и вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција, као послове поверене законо.

Ппоред тога, координише рад мреже акредитованих регионалних развојних агенција, пружа стручну помоћ и унапређује капацитета акредитованих регионалних развојних агенција за обављање њихових послова који се односе на регионални развој, предлаже пројекте за унапређење и развој пословне инфраструктуре на регионалном и локалном нивоу, реализује програме и мере Министарства привреде и учествује у имплементацији пројеката који се финансирају из међународне развојне помоћи.

Придружите се успешним причама

Почев од 2007. године, Србија је привукла више од 29 милијарди евра страних директних инвестиција.

Детаљније

Високо квалификована радна снага

Са јединственом комбинацијом високог квалитета, широке доступности и исплативости, српска радна снага се сматра јаким покретачем пословних перформанси.

Детаљније

Конкурентни оперативни трошкови

Повољно пословно окружење у Србији има висококонкурентне пореске стопе и ниске оперативне трошкове.

Детаљније

Слободан приступ тржишту од 1,1 милијарде потрошача

Србија може служити као производни центар за бесцарински извоз на тржиште од више од 1 милијарде људи које укључује Европску унију, Руску Федерацију, САД, Казахстан, Турску, југоисточну Европу, чланове Споразума о слободној трговини и Белорусију.

Детаљније

Слободне зоне

У могућности сте да користите све погодности које слободне зоне у Србији нуде, као што су, између осталог, изузец́е од ПДВ-а за приходе од комерцијалних активности.

Детаљније

Подстицаји за инвестирање

Влада Србије олакшава инвеститорима да започну своје пословање у Србији нудећи средства за финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору и сектору услуга који може бити предмет међународне трговине.

Детаљније

Оптимални географски положај

Србија са својом географском позицијом чини идеалну инвестициону локацију. Предузећа са седиштем у Србији у стању су да пруже услуге и врше транспорт робе у пројектованим и флексибилним временским оквирима.

Детаљније

База инвестиционих локација

Било да су у питању производне хале, логистички центри, пословни простори или парцеле грађевинског и пољопривредног земљишта, РАС база инвестиционих локација обједињује све привредне потенцијале у Србији и на тај начин их чини доступним како страним тако и домаћим инвеститорима.

Детаљније

Успешне приче