Подршка извозу

РАС кроз Сектор за регионални развој и регионалну сарадњу успоставља и одржава сарадњу са субјектима регионалног развоја са циљем унапређења локалног и регионалног развоја кроз јачање међуинституционалне сарадње и капацитета као битних фактора јачања укупног привредног развоја.

Сектор за регионални развој и регионалну сарадњу обавља послове акредитација и обнове акредитације регионалних развојних агенција и вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција, као послове поверене законо.

Ппоред тога, координише рад мреже акредитованих регионалних развојних агенција, пружа стручну помоћ и унапређује капацитета акредитованих регионалних развојних агенција за обављање њихових послова који се односе на регионални развој, предлаже пројекте за унапређење и развој пословне инфраструктуре на регионалном и локалном нивоу, реализује програме и мере Министарства привреде и учествује у имплементацији пројеката који се финансирају из међународне развојне помоћи.

Међународни сајмови

Представите своје производе и услуге широм света.

Детаљније

База добављача

Користите наш јединствени алат за проналажење правих српских добављача било да сте у потрази за производима, репроматеријалом, алатима, дизајном, подизвођачем или неким другим услугама.

Детаљније

Споразуми о слободној трговини

Искористите предност јединственог регионалног приступа тржишту од 1,1 милијарде људи.

Детаљније

Извоз у бројкама

Погледајте извоз – увоз статистику.

Детаљније