ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ РОБНИХ МАРКИ „PLMA“, АМСТЕРДАМ, ХОЛАНДИЈА

 

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије заједнички, у складу са Програмом интернационализације привредних друштава и предузетника број: 1-06-390-106/2020 од 22.10.2020. године (у даљем тексту Програм), објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ РОБНИХ МАРКИPLMA“, АМСТЕРДАМ, ХОЛАНДИЈА

 

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународном сајму робних марки PLMA који ће се одржати у Амстердаму, Холандија, у периоду од 14. до 15. децембра 2021. године.

Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

На сајму PLMA 2021, српски произвођачи представиће своје производне програме на два национална штанда Србије, и то у хали за прехрамбену индустрију са могућношћу излагања укупно 25 компанија.

PLMA више од 30 година представља водеће место на коме се сусрећу произвођачи са представницима највећих малопродајних ланаца. У 2019. години на сајму је учествовало више од 2.700  излагача од чега се 60 земаља представило са националним штандовима. Сајам је посетило преко15.000 стручних посетилаца из више од 110 земаља. У 2020. години сајам је одржан само у виртуелном формату.

Развојна агенција Србије сноси трошкове закупа простора и изградње штанда док излагачи сносе трошкове партиципације која износи 120.000,00 динара.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната као и трошкове обавезног чланства у Асоцијацији произвођача робних марки (Private Label Manufacturers Association) у износу од 1.500,00 евра, које је услов организатора сајма за учешће на сајму „PLMA“.

 

Право на учешће у оквиру националног штанда на овом сајму имају привредна друштва која испуњавају следеће услове:

  1. да су регистровани у Агенцији за привредне регистре Републике Србије;
  2. да је претежна делатност привредних субјеката производња и прерада из области прехрамбене индустрије, а у случају када је привредно друштво регистровано за другу делатност да имају регистрован огранак који се бави производњом или прерадом у прехрамбеној индустрији;
  3. да су измирили све обавезе по основу пореза и доприноса;
  4. да над њима није покренут претходни стечајни поступак, стечајни поступак или поступак ликвидације;
  5. да су у претходној години извозили своју робу на бар једно инострано тржиште;
  6. да нису у тешкоћама[1].

 

Пријава са врши искључиво електронским путем, креирањем корисничког налога на следећој адреси https://prijave.ras.gov.rs/sajmovi.

 

Креирањем корисничког налога отвара се страница за унос података а све у оквиру Обрасца 1- Пријава и Образац 2- Изјава. Корисник налога након уноса података и комплетирања документације, потврђује да је пријава комплетна, чиме се пријава електронски заприма. Сваки Подносилац пријаве добија обавештење о пријему пријаве и заводни број пријаве.

Образац 1 и Образац 2 морају бити уредно попуњени и оверени електронским потписом.

Организатори задржавају право да, уколико је потребно, затраже додатну документацију од Подносиоца пријаве.

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Програмом. Уколико се пријави већи број компанија које испуњавају услове учешћа, а услед ограничене квадратуре штанда Организатори нису у могућности да прихвате све пријаве, рангирање ће се вршити у складу са бодовањем дефинисаним у  тачки 2.2.2.3. Програма.

 

Напомена:

Изабрани излагач је у обавези да накнадно уз уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе између организатора и излагача, достави средство обезбеђења- меницу са комплетном пратећом документацијом, у складу са Програмом.

Организатори задржавају право да откажу организацију заједничког наступа на сајму у случају отказивања или одлагања одржавања самог сајма, као и ако процене да постоје разлози који угрожавају здравље или безбедност излагача.

Само пријаве достављене кроз online систем пријављивања сматраће се валидним. 

Pок за подношење пријаве је 17.09.2021. године

 

За све додатне информације можете контактирати Инес Новосел (069/3397-621 и ines.novosel@ras.gov.rs ), Наталију Терзић (069/3397-902 и natalija.terzic@ras.gov.rs)   и Зорану Делић (066/8751-201 и zorana.delic@pks.rs).

 


[1] У смислу Уредбе о правилима за доделу државне помоћи

 

Пратећа документација: 

  1. Јавни позив
  2. Програм интернационализације