ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ИНДУСТРИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ „HANNOVER MESSE“ 2022, ХАНОВЕР, СР НЕМАЧКА

 

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на међународном сајму индустријске технологије „HANNOVER MESSE“ 2022, Хановер, СР Немачка, закљученог дана 21.10.2021. године, као и Анекса I овог Уговора закљученог дана 27.01.2022, између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије и Правила о учествовању на сајму од 26.10.2021. године, заједнички објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ИНДУСТРИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

HANNOVER MESSE“ 2022, ХАНОВЕР, СР НЕМАЧКА

 

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународним сајму индустријске технологије  „HANNOVER MESSE“ који се одржава у Хановеру, Немачка, у периоду од 30. маја до 02. јуна 2022. године.

Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

„Hannover Messe“ (https://www.hannovermesse.de/en/) се одржава више од 70 година и представља водећи технолошки сајам на тржишту Европе. У 2019. години на сајму је учествовало више од 6.000  излагача из 98 земље. Сајам је посетило преко 211.000 стручних посетилаца из више од 110 земаља. Због пандемије изазване вирусом Covid 19, сајам није одржан 2020 и 2021. године.

На сајму „Hannover Messe“ у 2022. години, Србија ће се представити са два штанда у хали Automation, Motion & Drives и хали Engineered Parts & Solutions.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 2.500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији који се баве производњом, прерадом и пружањем услуга из сектора индустрије које могу бити заступљене на овом сајму.

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до  петка, 11. марта 2022. године, а шаљу се електронском поштом на e-mail: nina.mirkovic@pks.rs

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалина - Пријава за сајам „HANNOVER MESSE“ 2022.

У случају да се на јавни позив пријави мање од 7 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откаже наступ. У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

 

  • висине оствареног извоза у претходној години,
  • успешности наступа на претходним сајмовима у организацији Агенције или Коморе,
  • постојања новог дизајнерског решења, новог производа, производног процеса и сл,
  • времена подношења пријаве

 

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму.  

За све неопходне информације, можете контактирати представника Привредне коморе Србије – Нину Мирковић на број 011/3625-145 и 064/0529-834 или представника Развојне агенције Србије - Инес Новосел на број 011/3398-774 и 069/3397-621.

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  1. Јавни позив
  2. Пријава за сајам
  3. Правила о учествовању на сајмовима 2022