Projects

About project

Razvojna agencija Srbije podržava razvoj privrednih društava, pre svega malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

More

Support to entrepreneurship

Evropska mreža preduzetništva je projekat koji je Evropska komisija pokrenula 2008. godine u cilju efikasnog i efektivnog iskorišćavanja potencijala mikro, malih i srednjih preduzeća i to kroz pružanje informacija i podršku preduzećima i preduzetnicima širom Evrope

More

Support program to development of business incubators

U cilju podsticanja razvoja poslovne infrastrukture kao jednog od stubova regionalnog razvoja, definisan je set aktivnosti čiji je cilj kreiranje povoljnije klime za osnivanje i rad poslovnih inkubatora, kao jedan od vidova podsticaja razvoja preduzetnišva.

More

Support program to development of innovative clusters

Opšti cilj Programa jeste povećanje produktivnosti i konkurentnosti domaćih preduzeća i preduzetnika povezivanjem u klastere, kao i jačanje saradnje mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika sa naučno-istraživačkim organizacijama.

More

Completed projects

Ovde možete pogledati neke od završenih projekata

More