Program podrške razvoju poslovnih inkubatora

 

U cilju podsticanja razvoja poslovne infrastrukture kao jednog od stubova regionalnog razvoja, definisan je set aktivnosti čiji je cilj kreiranje povoljnije klime za osnivanje i rad poslovnih inkubatora, kao jedan od vidova podsticaja razvoja preduzetnišva.  

Program je proistekao na osnovu analize stanja poslovnih inkubatora, prepoznatog problema njihove neodrživosti bez institucionalne podrške, kao i modela evropske i svetske prakse prema kome se poslovni inkubatori stimulišu i podržavaju na nacionalnom nivou iz nacionalnih programa, kao i od strane osnivača (uglavnom lokalne samouprave), permanentno do stepena samostalnosti i samoodrživosti.

 

Program se sastoji od sledećih aktivnosti:

 1. Priprema Priručnika za osnivanje i razvoj poslovnih inkubatora;
 2. Program podrške razvoju poslovnih inkubatora;
 3. Organizacija Dana poslovnih inkubatora;
 4. Jačanje ljudskih kapaciteta poslovnih inkubatora;
 5. Kataloga poslovnih inkubatora.

 

O poslovnim inkubatorima

Poslovni inkubatori su jedan od instrumenata podrške pri formiranju novih i održivih preduzeća. Pružaju neposrednu podršku početnicima u poslovanju, u periodu kada su najosetljiviji i najpodložniji neuspehu. Primarna uloga i cilj poslovnih inkubatora je da kroz set usluga podstiču kreiranje uspešnih preduzeća sa težnjom da ista pri napuštanju inkubatora budu finansijski likvidna i samoodrživa. Na lokalnom i regionalnom nivou, poslovni inkubatori su instrument za podsticaj rasta nivoa zaposlenosti, transfera tehnologije i inovacija.  

Vrste usluga koje inkubator pruža, mogu se podeliti na:

 1. a) Najam poslovnog prostora (proizvodnog, kancelarijskog ili istraživačkog prostora, shodno vrsti inkubatora) po povoljnijim uslovima od tržišnih;
 2. b) Zajedničke usluge: korišćenje zajedničkih prostorija, kancelarijska oprema i ostala infrastruktura inkubatora (sale za sastanke, konferencijske sale, recepcija, čuvari, prateće osoblje i oprema);
 3. v) Poslovno savetodavne usluge (planiranje, menadžment, marketing) i administrativne usluge (pravna, računovodstvena i slično), konsalting (specijalizovani ili opšti), mentoring (od strane uspešnih i iskusnih poslovnih ljudi);
 4. g) Umrežavanje i podsticaj na saradnju između preduzetnika unutar inkubatora, kao i umrežavanje sa spoljnim partnerima;
 5. d) Organizacija treninga i obuka (shodno potrebama klijenata tipa: poslovno planiranje, marketing, ljudski resursi, prodaja, uvoz i izvoz i sl).

Prijem i izbor klijenata (stanara) inkubatora vrši se putem javnog poziva (konkursa). Na osnovu unapred definisanih kriterijuma, komisija za prijem novih stanara pregleda dokumentaciju i donosi odluku o prijemu novih korisnika inkubatora.  

Faze poslovne inkubacije: preinkubacioni, inkubacioni i postinkubacioni period.  

Inkubacioni period se razlikuje od inkubatora do inkubatora i obično traje između tri i pet godina. Ovakav vid ograničenja dužine mogućeg boravka korisnika usluga u poslovnom inkubatoru u funkciji je njihovog potpunog i što bržeg osamostaljivanja i ostavljanja prostora za nove korisnike usluga inkubatora.  

Vrste inkubatora

Poslovni inkubatori mogu da imaju neke zajedničke karakteristike, ali opšti model poslovnog inkubatora ne postoji u praksi. Svaki poslovni inkubator nosi regionalne karakteristike, kao odgovor na specifične potrebe i zahteve potencijalnih preduzetnika u određenom regionu. Poslovni inkubatori se mogu grupisati na mnogo načina, ali u Republici Srbiji su do sada identifikovane sledeće vrste inkubatora i to:  

 1. Proizvodni inkubatori
 2. Uslužni inkubatori
 3. Mešoviti inkubatori (proizvodni i uslužni)
 4. Socijalni inkubatori (pomažu ugroženim kategorijama pokretanje poslovanja)
 5. Poslovno-tehnološki inkubatori (PTI)
 6. Agroindustrijski inkubatori
 7. Dizajn inkubator

Poseban vid inkubatora je naučno-tehnološki park koji se osniva u cilju povezivanja nauke i privrede u službi stvaranja inovacija i podizanja ukupne konkurentnosti privrede. Naučno-tehnološki parkovi su povezani sa univerzitetom (obično tehničkim i tehnološkim fakultetima nekog univerziteta), privrednim društvima i jedinicama lokalne samouprave, pri čemu oni mogu biti istovremeno i osnivači i korisnici usluga kao članovi.  

Poslednjih godina su aktuelne i takozvane „virtuelne” usluge inkubatora koje podrazumevaju pružanje poslovnih usluga bez usluga fizičke inkubacije.

 

Vise informacija o Danu poslovnih inkubatora