Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије, у складу са Правилником о организацији наступа домаћих привредника на међународним сајмовима број: 110-00-1/2016-01 од 25.11.2016. године и Правилником о изменама Правилника о организацији наступа домаћих привредника на међународним сајмовима број: 110-00-1/2016-01 од 27.02.2017. године, донетим од стране Управног одбора Развојне агенције Србије, заједнички објављују

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ
НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ОРГАНСКЕ ХРАНЕ
„BIOFACH“ 2019, НИРНБЕРГ, НЕМАЧКА

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организују наступ српских привредника у оквиру националних штандова Србије на предстојећем међународном сајму органске хране „BIOFACH“ 2019, који ће се одржати у Нирнбергу, Немачка, у периоду од 13. до 16. фебруара 2019. године.

На сајму „BIOFACH“ 2019, српски произвођачи представиће своје производне програме на националном штанду Србије, и то у Хали „4А“ на штанду 505 површине 63m2. Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

„BIOFACH“ 2019 (www.biofach.de/en) је један од највећих међународних сајмова из области органске производње на свету, који се сваке године одржава у Нирнбергу. У 2018. години на сајму је излагало 2.962 компанија и организација из око 134 земаља, а присуствовало је преко 50.200 посетилаца из 140 земаља. Ова изложба представља скуп увозника и извозника, произвођача органских производа, велепродаје и малопродаје, транспортних и логистичких стручњака.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 2.500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва, предузетници и пословна удружења регистрована у Републици Србији која се баве производњом органских производа.

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до среде, 17. октобра до 16 часова, а шаљу се електронском поштом на e-mail: ivan.lazic@pks.rs и sanja.nesic@pks.rs.

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Служба за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалину.

У случају да се на јавни позив пријави мање од 5 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откаже наступ. У оквиру националног штанда може да излаже највише 8 излагача. У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

  • висине оствареног извоза у претходној години,
  • успешности наступа на претходним сајмовима у организацији Агенције или Коморе,
  • постојања новог дизајнерског решења, новог производа, производног процеса и сл,
  • времена подношења пријаве.

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму.

За све неопходне информације, можете контактирати представнике Привредне коморе Србије – Сању Нешић на број 011/3300 988 или Иван Лазић на број 066/8751 173.

Пратећа документација:

Позив за учешће на сајму

Пријава за сајам

Правила о учествовању на сајму