ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ВИНА И АЛКОХОЛНИХ ПИЋА „PROWEIN“ 2022, ДИЗЕЛДОРФ, НЕМАЧКА

 

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на међународном сајму вина и алкохолних пића „PROWEIN“ 2022, Дизелдорф, Немачка, закљученог дана 21.10.2021. године између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије и Правила о учествовању на сајму од 26.10.2021. године, заједнички објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ВИНА И АЛКОХОЛНИХ ПИЋА

PROWEIN“ 2022, ДИЗЕЛДОРФ, НЕМАЧКА

 

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународном сајму вина и алкохолних пића „PROWEIN“ који се одржава у Дизелдорфу, Немачка у периоду од 27. до 29. марта 2022. године.

На сајму „PROWEIN“ 2022, српскe компаније из прехрамбеног сектора представиће своје производне програме на националном штанду Србије у хали 11, површине 84 m2. Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте. Учешће српских компанија на једној од најугледнијих међународних изложби вина и алкохолних пића у Европи, директно доприноси квалитетнијем позиционирању српских брендова и укупном извозу.

„PROWEIN“ (www.prowein.com) је једна од највећих и најзначајнијих специјализованих изложби вина и алкохолних пића у Европи, на коjoj се сусрећу дистрибутери и представници водећих малопродајних ланаца. Претходно одржан сајам је посетило преко 61.500 посетилаца из 142 земље.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 2.500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији који се баве производњом вина и алкохолних пића.

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до  петка, 03. децембар до 16 часова, а шаљу се електронском поштом на e-mail: nina.mirkovic@pks.rs

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалина.

У случају да се на јавни позив пријави мање од 7 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откаже наступ. У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

 

  • висине оствареног извоза у претходној години,
  • успешности наступа на претходним сајмовима у организацији Агенције или Коморе,
  • постојања новог дизајнерског решења, новог производа, производног процеса и сл,
  • времена подношења пријаве

 

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму.  

За све неопходне информације, можете контактирати представнике Привредне коморе Србије – Нина Мирковић на број 011/3625 145 и 064/0529 834 или Развојне агенције Србије – Инес Новосел на број 011/3398-774 или 069/3397-621.

 

Пратећа документација: 

  1. Позив за учешће на сајму
  2. Пријава за сајам
  3. Правила о учествовању на сајмовима у 2022. години