ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ РОБНИХ МАРКИ У САД „PLMA CHICAGO“ У ЧИКАГУ

 

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на међународном сајму робних марки „PLMA CHICAGO“ 2022, Чикаго, САД, закљученог дана 01.04.2022. године као и Правила о учествовању на сајму од 26.10.2021. године, заједнички објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ РОБНИХ МАРКИ У СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА

PLMA CHICAGO“ У ЧИКАГУ, САД

 

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије по први пут организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на међународном сајму робних марки „PLMA CHICAGO“ који се одржава у Чикагу, САД, у периоду од 13. до 15. новембра 2022. године.

Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

„PLMA CHICAGO“ више од 30 година представља водеће место на коме се сусрећу произвођачи са представницима највећих малопродајних ланаца на подручју Северне Америке. У 2019. години на сајму је учествовало више од 1.500  излагача из 40 земаља, од чега се 25 земаља представило са националним штандовима. Услед пандемије изазване вирусом COVID 19, сајам није одржан у класичном формату у 2020. и 2021. години.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 1.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната као и трошкове чланства у Асоцијацији произвођача робних марки (Private Label Manufacturers Association) у износу од 1.500,00 евра, које је услов организатора сајма за учешће на овом сајму.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији који се баве производњом и прерадом прехрамбених производа. 

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до  понедељка, 18. априла 2022., а шаљу се електронском поштом на e-mail: zorana.delic@pks.rs

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалина - Пријава за сајам „PLMA CHICAGO“ 2022.

У случају да се на јавни позив пријави мање од 7 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откаже наступ. У случају пријављивања већег броја компанија вршиће се оцењивање и рангирање учесника у складу са критеријумима дефинисаним од стране организатора.

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму.  

За све неопходне информације, можете контактирати представника Привредне коморе Србије – Зорану Делић на број 011/3304-540 и 066/ 875-1207 или Развојне агенције Србије – Инес Новосел на број 011/3398-774 и 069/3397-621.

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  1. Јавни позив
  2. Пријава за сајам
  3. Правила о учестовању на сајмовима