ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ „ANUGA“, КЕЛН, НЕМАЧКА

 

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије заједнички, у складу са Програмом интернационализације привредних друштава број: 1-06-390-106/2020 од 22.10.2020. године (у даљем тексту Програм), објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕANUGA“, КЕЛН, НЕМАЧКА

 

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународном сајму прехрамбене индустрије ANUGA који ће се одржати у Келну, Немачка, у периоду од 09. до 13. октобра 2021. године.

Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

На сајму ANUGA 2021, српски произвођачи представиће своје производне програме на два национална штанда Србије, и то у павиљону готових производа “Fine Food,  са штандом површине 78.5м² и у павиљону замрзнутних производа “Frozen Food”, са штандом површине 120м².

ANUGA (www.anuga.com) је један од највећих међународних сајмова из области прехрамбене индустрије на свету, који се сваке друге године одржава у Келну, Немачка. У 2019. години на сајму је учествовало 8.000 излагача из више од 100 земаља, а сајам је посетило више од 169.000 стручних посетилаца из 190 земаљa.

Развојна агенција Србије сноси трошкове закупа простора и изградње штанда док излагачи сносе трошкове партиципације која износи 120.000,00 динара.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

 

Право на учешће у оквиру националног штанда на овом сајму имају привредна друштва која испуњавају следеће услове:

  1. да су регистровани у Агенцији за привредне регистре Републике Србије;
  2. да је претежна делатност привредних субјеката производња и прерада из области прехрамбене индустрије, а у случају када је привредно друштво регистровано за другу делатност да имају регистрован огранак који се бави производњом или прерадом у прехрамбеној индустрији;
  3. да су измирили све обавезе по основу пореза и доприноса;
  4. да над њима није покренут претходни стечајни поступак, стечајни поступак или поступак ликвидације;
  5. да су у претходној години извозили своју робу на бар једно инострано тржиште;
  6. да нису у тешкоћама[1].

 

Пријава сe врши искључиво електронским путем, креирањем корисничког налога на следећој адреси https://prijave.ras.gov.rs/sajmovi.

Креирањем корисничког налога отвара се страница за унос података а све у оквиру Обрасца 1- Пријава и Образац 2- Изјава. Корисник налога након уноса података и комплетирања документације, потврђује да је пријава комплетна, чиме се пријава електронски заприма. Сваки Подносилац пријаве добија обавештење о пријему пријаве и заводни број пријаве.

Образац 1 и Образац 2 морају бити уредно попуњени и оверени електронским потписом.

Организатори задржавају право да, уколико је потребно, затраже додатну документацију од Подносиоца пријаве.

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Програмом. Уколико се пријави већи број компанија које испуњавају услове учешћа, а услед ограничене квадратуре штанда Организатори нису у могућности да прихвате све пријаве, рангирање ће се вршити у складу са бодовањем дефинисаним у  тачки 2.2.2.3. Програма.

 

Напомена:

Изабрани излагач је у обавези да накнадно уз уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе између организатора и излагача, достави средство обезбеђења- меницу са комплетном пратећом документацијом, у складу са Програмом.

Организатори задржавају право да откажу организацију заједничког наступа на сајму у случају отказивања или одлагања одржавања самог сајма, као и ако процене да постоје разлози који угрожавају здравље или безбедност излагача.

Само пријаве достављене кроз online систем пријављивања сматраће се валидним. 

Рок за подношење пријаве је 27.04.2021. године

За све додатне информације можете контактирати Инес Новосел (069/3397-621 и ines.novosel@ras.gov.rs ), Наталију Терзић (069/3397-902 и natalija.terzic@ras.gov.rs)   и Зорану Делић (066/8751-201 и zorana.delic@pks.rs).

 


[1] У смислу Уредбе о правилима за доделу државне помоћи

 

Пратећа документација: 

  1. Текст Јавног позива
  2. Програм интернационализације