ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ „A+A“ 2023, ДИСЕЛДОРФ, СР НЕМАЧКА

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на међународном сајму личне заштите, безбедности предузећа и заштите здравља на раду „А+А“ 2023, Диселдорф, СР Немачка, закљученог дана 06.03.2023.године између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије и Правила о учествовању на сајму од 26.10.2022.године, заједнички објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ, БЕЗБЕДНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА И ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НА РАДУ  „A+A“ 2023,  ДИСЕЛДОРФ, СР НЕМАЧКА

 

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије у сарадњи са Швајцарским програмом за промоцију извоза (СИППО) организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународном сајму личне заштите, безбедности предузећа и заштите здравља на раду „А+А“ 2023, који ће се одржати у Диселдорфу, СР Немачка, у периоду од 24. до 27. октобра 2023. године.

Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

Сајам "А+А" (https://www.aplusa-online.com/) је највећи и најважнији догађај на свету када је у питању сигурност, безбедност и  здравље на раду. Овај специјализовани сајам одржава се сваке друге године и представља водеће место на коме се сусрећу произвођачи са купцима и добављачима у овој области. На претходном сајму, који се одржао 2021.године било је регистровано преко 2.000 излагача из 63 земље света, а сајам је посетило више од 73.000 стручних пoсeтилaцa из 130 зeмaљa.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 2.500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији који се баве производњом заштитне опреме на раду. Свако правно лице које буде излагач на овом сајму, добиће пуну експертску подршку од стране организатора, у виду организације Б2Б сусрета, радионица за што бољу припрему самих излагача, и уједно маркетиншку подршку. Овај вид подршке је облигациони, па ће самим тим сваком излагачу бити омогућена сарадња  у пуном капацитету  са организаторима током припрема и трајања самог сајма.

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до  среде, 29. марта 2023. до 16 часова, а шаљу се електронском поштом на e-mail: bojana.lalovic@pks.rs, nemanja.jovanovic@pks.rs и  marija.acimovic@pks.rs  

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, Јованка Ћалина.

У случају да се на јавни позив пријави мање од 5 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откаже наступ. У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

  • висине оствареног извоза у претходној години,
  • успешности наступа на претходним сајмовима у организацији Агенције или Коморе,
  • постојања новог дизајнерског решења, новог производа, производног процеса и сл,
  • времена подношења пријаве

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму. 

За све неопходне информације, можете контактирати представнике Привредне коморе Србије – Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, Бојана Лаловић на број 066/875 1264; Удружење за индустрију текстила, одеће, коже и обуће, Немања Јовановић  на број 063/349-112; или Марија Аћимовић на број 066/875 11 55 или представника Развојне агенције Србије - Инес Новосел на број 011/3398-774 и 069/3397-621.

Пратећа документација:

1. Текст Јавног позива

2. Пријава за учешће - A+A

3. Правила о учествовању на сајмовима у 2023. години