ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ ОПШТЕМ ПРИВРЕДНОМ САЈМУ У ТИРАНИ „TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2022“, ТИРАНА, АЛБАНИЈА

 

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на међународном општем привредном сајму „TIRANA INTERNATIONAL FAIR“ 2022 Тирана, Албанија закљученог дана 27.09.2022. године између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије као и Правила о учествовању на сајму од 26.10.2021. године, заједнички објављују

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

НА МЕЂУНАРОДНОМ ОПШТЕМ ПРИВРЕДНОМ САЈМУ У ТИРАНИ

„TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2022“, ТИРАНА, АЛБАНИЈА

 

 

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем Међународном општем привредном сајму „TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2022“ који се одржава у Tирани, Албанија, у периоду од 1. до 4. децембра 2022. године.

Тржиште Албаније све је интересантније за привреднике из Србије, који у све већем броју остварују сарадњу са албанским партнерима, а бележи се и знатан број домаћих привредних субјеката који планирају да оснују своја представништва, инвестирају или су већ наступили на овом тржишту, било куповином или оснивањем нових привредних друштава. У прилог овоме говори и чињеница да спољнотрговинска размена између Србије и Албаније већ дужи период има „двоцифрени“ тренд пораста, чак и током кризе изазване пандемијом вируса COVID 19 у 2020. години. Међусобна робна размена у 2021. години је порасла за 24%, док је извоз на тржиште Албаније порастао за 21%. У првих 6 месеци 2022. године извоз је повећан по стопи од 11%, у односу на прво полугодиште 2021. године.

Бржој, једноставнијој и јефтинијој трговини, заједничком тржишту рада, смањењу чекања на границама, доприноси и регионална иницијатива, „Отворени Балкан“, чије чланице су Србија, Албанија и Северна Македонија.

Општи привредни сајам „TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2022“ је добра прилика да домаћи извозници представе своје прoизводне програме, извозне могућности, учврсте постојеће и успоставе нове пословне везе са партнерима из Албаније и  излагачима из других земаља.

Међународни сајам привреде у Тирани је по броју излагача и посетилаца најзначајнија сајамска манифестација у Албанији која окупља излагаче из више од 20 земаља. Током 2021. године сајам је      посетило више од 3.000 посетилаца. Будући да је овај сајам по профилу општи, на њему ће се представити производи из више сектора: пољопривредне и прехрамбене индустрије, металске и грађевинске индустрије, индустрије текстила и намештаја, аутомобилске индустрије, високих технологија, као и сектора туризма.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 1.000,00 евра у динарској противвредности (без ПДВ-а), по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

У цену партиципације укључен је и транспорт и шпедиција експоната (изузев робе која подлеже одговарајућем температурном режиму), као и коришћење преводилаца (албанско-српски језик) током трајања сајма.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута и смештаја, укључујући и транспорт робе која подлеже одговарајућем температурном режиму.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији који се баве производњом, прерадом или услугама из сектора индустрије који могу бити заступљени на сајму.

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до 14. октобра 2022. године, до 16.30 часова, а шаљу се електронском поштом на e-mail tatjana.beuk@pks.rs  и bojana.lalovic@pks.rs

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалину - Пријава за сајам TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2022.

У случају да се на јавни позив пријави мање од 7 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откаже наступ. У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

 

  • висине оствареног извоза у претходној години,
  • успешности наступа на претходним сајмовима у организацији Агенције или Коморе,
  • постојања новог дизајнерског решења, новог производа, производног процеса и сл,
  • времена подношења пријаве

 

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму.  

За све неопходне информације, можете контактирати представнике Привредне коморе Србије – Татјану Беук на број 011/3300-912; 066/875-1161 и Бојану Лаловић на број 011/3300-919; 066/875-12-64 или представника Развојне агенције Србије - Инес Новосел на број 011/3398-774 и 069/3397-621.

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  1. Јавни позив 
  2. Пријава за сајам
  3. Правила о учествовању на сајму