Sertifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Regionalni savet za povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi pozivaju sve zainteresovane jedinice lokalne samouprave za učešće u regionalnom programu Sertifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi - BFC SEE.

Program Sertifikacije povoljnog poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi / Business Friendly Certification South East Europe (BFC SEE) je jedinstven regionalni program za unapređenje konkurentnosti lokalnih samouprava koji se sprovodi u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji. Program je namenjen opštinama i gradovima koji imaju odgovarajuće kapacitete i strateški su opredeljeni da unaprede poslovni ambijent, privuku investicije i podstaknu razvoj lokalne ekonomije.

Opštine i gradovi koji se uključe u program dobijaju regionalni rang konkurentnosti prema oceni kvaliteta usluga koje pružaju investitorima i privrednicima, konkretne smernice za unapređenje poslovanja, kao i priliku da učestvuju u regionalnoj razmeni najboljih praksi. Sertifikovane opštine se pozicioniraju kao najnaprednije u regionu i kvalifikuju se za podršku nacionalnih i međunarodnih institucija i donatora, uz aktivnu promociju na regionalnom i međunarodnom nivou.

Lokalne samouprave se prijavljuju tako što popunjavaju dva dokumenta - Prijavni obrazac i Upitnik za lokalne samouprave.

Popunjeni obrazac i upitnik je potrebno dostaviti, putem elektronske pošte na email office@bfc-see.org ili poštom na adresu NALED, Makedonska 30/VII, 11000 Beograd.

Uz prijavni obrazac, kandidati mogu dostaviti i prateću dokumentaciju ukoliko žele da dodatno argumentuju odgovore na pitanja u prijavnom obrascu i upitniku.

Takođe, dodatne informacije o programu BFC SEE, uslovima učešća, kao i kompletnu prijavnu dokumentaciju možete preuzeti putem www.bfc-see.org/How_to_apply ili telefona 011/3373 063.

Kriterijumi

Kriterijumi za sertifikaciju predstavljaju neku vrstu podsetnika o tome šta sve jedna opština treba da razvija, kao sopstveni kapacitet, te koji operativni segmenti opštinske organizacije treba da budu funkcionalni. Ovaj proces treba da rezultira povećanom konkurentnošću srpskih opština u odnosu na opštine u regionu unutar i van granica Srbije i pomogne im u takmičenju sa konkurentima koji su znatno ranije počeli proces tranzicije i reformi.

Kriterijumi za procenu na kojima se zasniva sertifikacija opština:

 1. Strateški plan lokalnog ekonomskog razvoja
 2.  
 3.  
 4.  

Benefiti

Dobijanjem sertifikata o dobroj poslovnoj klimi opštine se svrstavaju u odabranu grupu lokalnih zajednica u Srbiji koje su suštinski i dugoročno posvećene razvoju privrede i koje su zahvaljujući konzistentnim reformama opštinske uprave, uspele da stvore uslove koje pogoduju razvoju biznisa i investitorima. Istovremeno, ove opštine se kvalifikuju za kontinuiranu podršku u promociji od strane NALED-a, USAID-a, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i agencije SIEPA u komunikaciji sa potencijalnim investitorima.

 1. Pogodnosti tokom procesa sertifikacije
  • Prioritet za članove NALED-a u uključivanju u proces sertifikacije;
  • Popust za članove NALED-a;
  • Pružanje stručne pomoći za ispunjavanje kriterijuma;
  • Kontakti sa nadležnim institucijama koje su uključene i relevantne za proces sertifikacije;
  • Kontinuirana medijska promocija opština koje su u procesu.
 2. Pogodnosti za nosioce sertifikata
  • Svečana dodela sertifikata;
  • Mogućnost korišćenja znaka programa sertifikacije u skladu sa knjigom standarda;
  • Tabla za opštinu i osnovni paket materijala sa znakom programa sertifikacije;
  • Medijska promocija (najmanje tri saopštenja za štampu, novinski članci, specijalizovane objave, bilbordi, lifleti i inserteri);
  • Promocija u međunarodnim magazinima, na aerodromu Nikola Tesla i u JAT reviji;
  • Promocija u okviru dešavanja koja organizuje NALED;
  • Set promotivnog materijala (liflet, brendirana kesa, vizitkarte);
  • Intenzivna promocija putem sajta NALED-a;
  • Angažovanje u svojstvu mentora u cilju prenošenja primera dobre prakse;
  • Promocija sertifikovanih opština u saradnji sa partnerima (MERR, USAID, agencija SIEPA) kroz kontakte s investitorima i učešće na sajmovima u zemlji i inostranstvu.

Lista sertifikovanih opština možete pogledati ovde. Screenshot_1