ЈАВНИ ПОЗИВ - ДОДЕЛA СРЕДСТАВА ПОДСТИЦАЈА РАДИ ПРИВЛАЧЕЊА ДИРЕКТНИХ УЛАГАЊА У АУТОМАТИЗАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОДСТИЦАЈА РАДИ ПРИВЛАЧЕЊА ДИРЕКТНИХ УЛАГАЊА У АУТОМАТИЗАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ

 

Јавни позив спроводи се у складу са Уредбом о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у аутоматизацију постојећих капацитета у области прехрамбене индустрије („Службени гласник РС“, број 46/21), коју спроводи Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, Београд у сарадњи са Развојном агенцијом Србије, Кнеза Милоша 12, Београд.

Пријаве за доделу средстава, привредна друштва достављају Развојној агенцији Србије на прописаном обрасцу пријаве, који је у прилогу овог јавног позива.

Пријаву могу да доставе привредна друштва која обављају делатност у области прехрамбене индустрије, ради аутоматизације постојећих капацитета са циљем унапређења продуктивности, повећања броја домаћих коопераната и повећања коришћења сировина домаћег порекла.

Средства подстицаја могу се доделити за реализацију инвестиционих пројеката за улагања ради аутоматизације чија је минимална вредност улагања 1.000.000,00 евра.

Јавни позив спроводи се у складу са опредељеним буџетским средствима за сваку буџетску годину. За реализацију исплате транши у текућој буџетској години (у 2021. години) расположива средства износе 300.000.000,00 динара.

Контакт: office@ras.gov.rs  i invest@privreda.gov.rs

 

Пратећа документација:

  1. Образац пријаве и садржај бизнис плана
  2. Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у аутоматизацију постојећих капацитета у области прехрамбене индустрије