JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU INDUSTRIJSKE TEHNOLOGIJE „HANNOVER MESSE“ 2022, HANOVER, SR NEMAČKA

 

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom sajmu industrijske tehnologije „HANNOVER MESSE“ 2022, Hanover, SR Nemačka, zaključenog dana 21.10.2021. godine, kao i Aneksa I ovog Ugovora zaključenog dana 27.01.2022, između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije i Pravila o učestvovanju na sajmu od 26.10.2021. godine, zajednički objavljuju

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE

NA MEĐUNARODNOM SAJMU INDUSTRIJSKE TEHNOLOGIJE

„HANNOVER MESSE“ 2022, HANOVER, SR NEMAČKA

 

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnim sajmu industrijske tehnologije „HANNOVER MESSE“ koji se održava u Hanoveru, Nemačka, u periodu od 30. maja do 02. juna 2022. godine.

Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

„Hannover Messe“ se održava više od 70 godina i predstavlja vodeći tehnološki sajam na tržištu Evrope. U 2019. godini na sajmu je učestvovalo više od 6.000  izlagača iz 98 zemlje. Sajam je posetilo preko 211.000 stručnih posetilaca iz više od 110 zemalja. Zbog pandemije izazvane virusom Covid 19, sajam nije održan 2020 i 2021. godine.

Na sajmu „Hannover Messe“ u 2022. godini, Srbija će se predstaviti sa dva štanda u hali Automation, Motion & Drives i hali Engineered Parts & Solutions.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 2.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se bave proizvodnjom, preradom i pružanjem usluga iz sektora industrije koje mogu biti zastupljene na ovom sajmu.

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do  petka, 11. marta 2022. godine, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: nina.mirkovic@pks.rs  

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina - Prijava za sajam „HANNOVER MESSE“ 2022.

U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 7 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup. U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:

  • visine ostvarenog izvoza u prethodnoj godini,
  • uspešnosti nastupa na prethodnim sajmovima u organizaciji Agencije ili Komore,
  • postojanja novog dizajnerskog rešenja, novog proizvoda, proizvodnog procesa i sl,
  • vremena podnošenja prijave

 

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.  

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnika Privredne komore Srbije – Ninu Mirković na broj 011/3625-145 i 064/0529-834 ili predstavnika Razvojne agencije Srbije - Ines Novosel na broj 011/3398-774 i 069/3397-621.

 

PRATEĆA DOKUMENTACIJA:

  1. Javni poziv
  2. Prijava za sajam
  3. Pravila o učestvovanju na sajmovima 2022.