VESTI

Podrška razvoju MMSPP u okviru međunarodne saradnje

Mar 26, 2018

 

BEOGRAD – 26. marta, 2018. godine - U okviru aktivnosti na realizaciji projekta Razvijanje akceleratora za poboljšan pristup finansiranju inovacija MMSP (Accelerator) Razvojna agencija Srbije je, u periodu od 21-23. marta ove godine, bila domaćin sastanaka Radne grupe i Upravnog odbora projekta.

Na sastancima, koju su okupili predstavnike svih partnerskih institucija, RAS je, između ostalog,  predstavila i pilot projekat akceleracije (sastavni deo samog projekta Accelerator), koji će zvanično početi početkom aprila.  

Zasedanju Upravnog odbora projekta prisustvovao je i predstavnik Zajedničkog sekretarijata Dunavskog Transnacionalnog program (DTP) kome su predstavljeni rezultati dosadašnjeg rada, kao i dalji koraci i aktivnosti na realizaciji projekta.

Paralelno sa ovim sastancima, RAS je, kao jedini partner iz Srbije i na jos jednom projektu Dunavskog transnacionalnog programa (DTP) - Učvršćivanje izvrsne istraživačke infrastrukture u dunavskom regionu (RI2integrate), bila domaćin i sastancima Radne grupe i Upravnog odbora projekta RI2integrate. Na inicijativu RAS, prepoznate su mogućnosti saradnje dva projekta, te je održan i zajednički sastanak svih partnera na kom su svi učesnici detaljnije upoznati sa ciljevima projekata, i predložene mogućnosti konkretnijeg povezivanja. 

Projekat Razvijanje akceleratora za poboljšan pristup finansiranju inovacija MMSP (Accelerator) je deo Dunavskog transnacionalnog programa (DTP). Glavni cilj projekta je poboljšanje pristupa finansijskim sredstvima za inovacije kroz unapređenje uslova institucionalnog okvira i odgovarajućih instrumenata javnih politika, razvoj praktičnih rešenja za usluge akceleracije i sprovođenja uticaja na relevantne strateške okvire u partnerskim regionima i na programskom nivou. 

Zemlje učesnice projekta su Mađarska, Slovenija, Austrija, Češka, Rumunija, Bugarska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija.