EK: Besplatni saveti o intelektualnoj svojini za MSP koja posluju sa Kinom

Nov 01, 2019

Evropska komisija u okviru CHINA IPR Helpdesk-a pruža besplatne savete i pomoć u vezi sa pravima intelektualne svojine malim i srednjim preduzećima iz Evrope zainteresovanim za izvoz u NR Kinu. Usluge koje Helpdesk pruža su poverljivi razgovori i saveti na temu intelektualne svojine i povezanih tema, treninzi, materijali i online izvori informisanja.

S obzirom na to da su pitanja intelektualne svojine jedan od ključnih faktora konkurentnosti poslovanja u globalnoj ekonomiji, ideja CHINA IPR Helpdesk-a je da informiše o značaju IPR (Intelectual Property Rights) tema i problematike u okvirima kineskog tržišta za mala i srednja preduzeća iz Evrope koja posluju ili planiraju da posluju sa Kinom.

Za sva dodatna pitanja i informacije firme se mogu obratiti na mejl: question@china-iprhelpdesk.eu ili posetiti veb stranice: www.china-iprhelpdesk.eu i www.youripinsider.eu

 

Korisni materijali (na engleskom jeziku):

  1. Činjenice o pravima intelektualne svojine u NR Kina
  2. O Helpdesk-u - Free China IPR advice for European SMEs
  3. Vodič kroz IP (Intelectual Property) strategiju za evropska mala i srednja preduzeća koja izlažu na sajmovima u NR Kini
  4. Vodič prava intelektualne svojine u Kini za industriju hrane i pića (Guide to IPR Protection in China for the Food & Beverage Industry)
  5. China IPR SME Helpdesk Article List