VESTI

BESPLATNE OBUKE O POSLOVANjU U NOVOM SADU

Aug 17, 2017

Regionalna razvojna agencija Bačka će u drugoj polovini avgusta, u Novom Sadu, održati dve dvodnevne besplatne obuke za početnike u poslovanju i za postojeće MMSPP:
 

1.Obuka za početnike u poslovanju – 24. i 25. 08. 2017. godine

Teme: Motivi i osobine preduzetnika; Analiza i vrednovanje poslovne ideje; Pravni osnov poslovanja; Registracija privrednih subjekata; Porezi i doprinosi; Biznis plan.

Kome je namenjena: Obuka je namenjena svim nezaposlenim licima kao i fizičkim licima koja žele da dobiju više informacija o mogućnostima za pokretanje sopstvenog posla.

Mesto i vreme održavanja: Obuka će se održati 24. i 25.avgusta od 10 časova u prostorijama Regionalne razvojne agencije Bačka, Bulevar Mihajla Pupina 20/II, Novi Sad.

Prijava: Svi zainteresovani mogu da se prijave putem telefona na: 021/55-77-81 ili elektronske pošte na: andrea.stijepic@rda-backa.rs

 

2. Obuka - Pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine od značaja za poslovanje – 28. i 29. 08. 2017. godine

Teme: Upoznavanje MMSPP sa relevantnim standardima za sisteme menadžmenta kvaliteta i zaštite čovekove okoline, pružanje pregleda relevantnih standarda (npr. ISO9000, ISO14000, ISO22000, HACCP, EMAS, CE Mark itd.), razumevanje i procena potreba MMSP za standardima i upućivanje na dostupne programe podrške za uvođenje standarda.

Kome je namenjena: Obuka je namenjena svim MMSPP (mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima) i potencijalnim preduzetnicima.

Mesto i vreme održavanja: Obuka će se održati 28. i 29. avgusta od 10 časova u prostorijama Regionalne razvojne agencije Bačka, Bulevar Mihajla Pupina 20/II, Novi Sad.

Prijava: Svi zainteresovani mogu da se prijave putem telefona na: 021/55-77-81 ili elektronske pošte na: andrea.stijepic@rda-backa.rs