Podrška preduzetništvu

 

Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSPP u zemljama Zapadnog Balkana

 

Projekat je nastao kao nastavak saradnje između Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Japanske agencije za međunarodnu saradnju na realizaciji projekta „Institucionalizacija mentoringa kao usluge za podršku MSPP“, koji je bio realizovan u periodu od 2008. do 2011. godine. Sada se projekat realizuje u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, a Razvojna agencija Srbije ima ulogu koordinatora projekta. Projekat će se realizovati u trajanju od tri godine, od 2013. do 2016. godine. Donaciju Projekta vrši Vlada Japana.  

 

Cilj projekta: Uspostavljanje, unapređenje i promocija mentoring sistema u zemljama Zapadnog Balkana sa ciljem podržavanja nesmetanog razvoja i smanjenja neuspešnih preduzeća i preduzetnika pružanjem sveobuhvatne i blagovremene podrške preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za razvoj ili opstanak.

 

Projekat realizuje konzorcijum koga čine:

- Japanska agencija za međunarodnu saradnju - JICA, Japan

- Nacionalna agencija za regionalni razvoj, Republika Srbija

- Sarajevska regionalna razvojna agencija - SERDA, Bosna i Hercegovina

- Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća Crne Gore, Crna Gora   

Projekat se sastoji iz dve komponente i to: unapređenja standardizovanog modela mentoringa u Srbiji, i podrške u uvođenju sistema standardizovane usluge mentoring u Bosni i Hercegovni i Crnoj Gori na osnovu modela u Srbiji.   

 

Aktivnosti:

- Razvoj i jačanje kapaciteta (jačanje kapaciteta u partnerskim institucijama, razvoj strategije/plana Mentoring sistema, izrada vodiča za imlementaciju mentoringa, izrada kriterijuma i procedure za sertifikaciju mentora, izrada trening materijala za mentore)

- Trening aktivnosti (unapređenje trening metode u Srbiji, izrada plana treninga za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, trening mentora i trening trenera za mentore u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini uz podršku Srbije, dodatni treninzi „na poslu“ za mentore i mentor trenere)

- Organizacija seminara i studijskih poseta