VESTI

Uspešno završena ONLINE obuka novih mentora u Republici Srpskoj i Severnoj Makedoniji

Jun 05, 2020
U skladu sa COVID-19 preventivnim merama projekat „Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MMSPP u zemljama Zapadnog Balkana, faza 2“, koji se od 2018. realizuje u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji, uspešno je nastavljen ONLINE.

 

Akreditovani treneri i mentori sa dugogodišnjim iskustvom iz regionalnih razvojnih agencija Srbije nastavili  su 26. maja obuke novih grupa budućih mentora u regionu i to online,  prvo u Severnoj Makedoniji, a potom i u Republici Srpskoj.

Podsećamo ova faza projekta je zaustavljena u februaru zbog pandemije Covid-19, ali je Razvojna agencija Srbije (RAS) u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA) uspela da digitalizuje treninge mentora za potrebe Projekta i nastavi obuke širom regiona ONLINE.

Tokom protekle dve nedelje uspešno su održane obuke za module „Upravljanje proizvodnjom“, „Veštine komunikacije“ i „Marketing i prodaja“, a budući mentori su ovom prilikom savladali i primenu online alata za održavanje sastanaka i obuka pomoću Zoom aplikacije.

U Severnoj Makedoniji obuku je prošlo 9 novih mentora, a u Republici Srpskoj 11. Nakon teorijske obuke, kandidati za nove mentore će proći i praktični deo obuke u preduzećima koja iskažu potrebu za mentoring uslugom. Svi koji prođu testiranje postaće sertifikovani mentori, osposobljeni da identifikuju problem u preduzeću i usmere menadžment ka njegovom rešavanju.

Tokom svih online treninga, mentori/predavači su imali značajnu podršku kolega iz Razvojne agencije Srbije (RAS), Agencije za podršku preduzetništvu Republike Makedonije (APPRM) i Razvojne agencije Republike Srpske (RARS), kao i tehničku podršku ProPR agencije.