VESTI

Sve informacije o upravljanju projektima na jednom mestu. Nova digitalna platforma PKS-a od 1. avgusta

Jul 27, 2017

 

Malim i srednjim preduzećima od 1. avgusta biće dostupan novi digitalni servis Privredne komore Srbije - onlajn platforma koja će sadržati sve neophodne informacije o upravljanju projektima, počev od idejnog rešenja, preko pronalaženja fondova i apliciranja, do vođenja projekta i podnošenja završnog izveštaja, saopštio je PKS.

E-platforma će obuhvatiti sadržaje poput vodiča za upravljanje projektima, dostupnih fondova, baze konsultanata sertifikovanih po metodologiji PKS, upitnika za vrednovanje kompanija, kao i veliki broj tutorijala i vebinara eksperata u ovoj oblasti.

 

E-platforma PKS je deo projekta "Razvoj inovativnih usluga za podizanje kapaciteta malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u korišćenju sredstava EU" koji PKS realizuje uz finansijsku podršku Razvojne agencije Srbije.

 

Nova usluga PKS treba da pomogne kompanijama da unaprede sopstvene kapacitete i efikasnije koriste fondove EU i druge oblike razvojne pomoći namenjene finansiranju i realizaciji projekata usmerenih na jačanje konkurentnosti i izvoznog potencijala privrede Srbije.

 

Analiza Centra za upravljanje projektima Privredne komore Srbije pokazala je da su nedovoljna informisanost privrednika, manjak znanja i veština za apliciranje i realizaciju projekata, kao i slabo poznavanje tržišta konsultanata u ovoj oblasti, glavni uzroci nedovoljnog korišćenja sredstava.

 

Situacija će se znatno promeniti povezivanjem malih i srednjih privrednih društava sa licenciranim konsultantima PKS-a, što je jedna od mogućnosti koju novi digitalni servis nudi.