VESTI

Србија на трећем месту међу земљама у транзицији по приливу СДИ

Jun 22, 2021

 

Србија је у претходној години привукла 3,44 милијарде долара страних директних инвестиција, што чини више од 50 одсто укупног прилива страних директних улагања у целој Југоисточној Европи у години пандемије, а који износи око 6 милијарди долара, наводи се у новообјављеном извештају „World Investment Report 2021” Конференције Уједињених нација за трговину и развој (UNCTAD).

 

Када је реч о економијама у транзицији, према овом извештају, Србија је трећа по приливу страних директних инвестиција (СДИ) у 2020.  години, а испред ње су Руска Федерација са износом од 9,7 милијарди долара и Казахстан са 3,9 милијарде долара.

Активности у вези са снабдевањем глобалних ланаца вредности били под притиском у практично свим земљама што у многоме објашњава пад СДИ у Југоисточној Европи, истиче се у извештају UNCTAD „World Investment Report 2021”. Такође се додаје да су кашњења у спровођењу извозно оријентисаних инвестиционих пројеката повезаних са глобалним ланцима вредности отежала приливе у земљама Југоисточне Европе. Иако је веома повезан са ЕУ, регион Југоисточне Европе у раној фази пандемије имао је благи застој са реализацијом нових пројеката, наводи се у овом документу.

Ипак, иако регион Југоисточне Европе бележи пад у приливу СДИ, то је, како је закључено у UNCTAD извештају, значајно мањи пад у односу на независне земље Комонвелта и Грузију.

Земље у транзицији су као и претходних година имале највише прилива СДИ из земаља Западне Европе, а међу првих десет земаља из којих долазе инвеститори налазе се и Кина, Русија и Сједињене Америчке Државе.

Како се закључује у извештају, генерално гледајући пандемија у 2020. години утицала je на пад у приливу СДИ у економијама у транзицији, који укупно за ту годину износи 24 милијарде долара, што је око 50 одсто мање него претходне године.

 

 

Фото: Shutterstock