JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU PREHRAMBENE INDUSTRIJE „PRODEXPO“ 2021, MOSKVA, RUSKA FEDERACIJA

 


Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom sajmu prehrambene industrije „PRODEXPO“ 2021 Moskva, Ruska Federacija zaključenog dana 15.10.2020. godine između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije i Pravila o učestvovanju na sajmu od 01.10.2020. godine, zajednički objavljuju

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE

NA MEĐUNARODNOM SAJMU PREHRAMBENE INDUSTRIJE

„PRODEXPO“ 2021, MOSKVA, RUSKA FEDERACIJA

 

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem 28. Međunarodnom sajmu prehrambene industrije „PRODEXPO“ 2021, koji će se održati u Moskvi, Ruska Federacija, u periodu od 08. do 12. februara 2021. godine.

Na sajmu „PRODEXPO“ 2021, srpske kompanije iz prehrambenog sektora predstaviće svoje proizvodne programe na nacionalnom štandu Srbije, u paviljonu 2, hali 3, površine 156 m2.. Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

„PRODEXPO“ (www.prod-expo.ru/en/)  je najveća i najznačajnija specijalizovana izložba prehrambene industrije u Rusiji i Istočnoj Evropi, u okviru koje se organizuju susreti proizvođača/izvoznika i distributera i predstavnika vodećih maloprodajnih lanaca. Sajam godišnje poseti preko 68 hiljada posetilaca iz oko 110 zemalja koji imaju priliku da se upoznaju sa proizvodnim programom više od 2.600 izlagača iz 73 zemalja i preko 30 nacionalnih ekspozicija zemalja Evrope, Azije, Afrike, Amerike i Australije.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 2.500,00 evra (slovima: dvehiljadepetstotina evra), bez obračunatog pdv-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda.  

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do utorka 10. novembra do 16 časova, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: zorana.delic@pks.rs

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina - Prijava za sajam „PRODEXPO“ 2021.

U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 7 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup. U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:

  • visine ostvarenog izvoza u prethodnoj godini,
  • uspešnosti nastupa na prethodnim sajmovima u organizaciji Agencije ili Komore,
  • postojanja novog dizajnerskog rešenja, novog proizvoda, proizvodnog procesa i sl,
  • vremena podnošenja prijave


Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.  

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnike Privredne komore Srbije –  Zorana Delić na broj 011/3304 540 i 066/875 1207 ili Razvojne agencije Srbije – Ines Novosel na broj 011/3398-774 ili 069/3397-621.

 

Prateća dokumentacija:

  1. Poziv za učešće na sajmu PRODEXPO 2021
  2. Prijava za sajam - PRODEXPO 2021
  3. Pravila o učestvovanju na sajmu