JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU PREHRAMBENE INDUSTRIJE „GULFOOD“ 2021, DUBAI, UAE

 

 
Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom sajmu prehrambene industrije „GULFOOD“ 2021 Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati zaključenog dana 15.10.2020. godine između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije i Pravila o učestvovanju na sajmu od 01.10.2020. godine, zajednički objavljuju
 
 
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE
NA MEĐUNARODNOM SAJMU PREHRAMBENE INDUSTRIJE
„GULFOOD“ 2021, DUBAI, UAE
 
 
Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu prehrambene industrije „GULFOOD“ 2021, koji će se održati u Dubaiju, Ujedinjeni Arapski Emirati, u periodu od 21. do 25. februara 2021. godine.
 
Na sajmu „GULFOOD“ 2021, srpske kompanije iz prehrambenog sektora predstaviće svoje proizvodne programe u jednoj od glavnih hala Trade Centre Arena & Sheikh Saeed Halls, na nacionalnom štandu površine 108 m². Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.
 
„GULFOOD“ (www.gulfood.com) je jedna od najvećih i najznačajnijih specijalizovanih izložbi prehrambene industrije u UAE i regionu Golfa, u okviru koje se organizuju susreti proizvođača/izvoznika i distributera i predstavnika vodećih maloprodajnih lanaca. Sajam se prostire na 100.000 m², a godišnje ga poseti preko 95.000 posetilaca iz oko 100 zemalja koji imaju priliku da se upoznaju sa proizvodnim programom više od 5.000 izlagača u 8 sektora. 
 
Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 2.500,00 evra (slovima: dvehiljadepetstotina evra), bez obračunatog pdv-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.
 
Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata. 
 
Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda izuzev konditorskih proizvoda. Od ove godine sajam ne dozvoljava da proizvođači konditorskih proizvoda izlažu svoje proizvode na ovom sajmu.  
 
Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do utorka 10. novembra do 16 časova, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: zorana.delic@pks.rs 
 
Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina - Prijava za sajam „GULFOOD“ 2021.
 
U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 7 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup. U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:
  • visine ostvarenog izvoza u prethodnoj godini,
  • uspešnosti nastupa na prethodnim sajmovima u organizaciji Agencije ili Komore,
  • postojanja novog dizajnerskog rešenja, novog proizvoda, proizvodnog procesa i sl,
  • vremena podnošenja prijave
 
Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.   
 
Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnike Privredne komore Srbije –  Zorana Delić na broj 011/3304 540 i 066/ 875 1207 ili Razvojne agencije Srbije – Ines Novosel na broj 011/3398-774 ili 069/3397-621
 
 

Prateća dokumentacija:

  1. Poziv za učešće - sajam GULFOOD 2021
  2. Prijava za sajam
  3. Pravila o učestvovanju na sajmu