VESTI

PROGRAM PODRŠKE MSP ZA NABAVKU OPREME: OTVORENE PRIJAVE ZA ZAINTERESOVANE BANKE I LIZING KOMPANIJE

Feb 04, 2021

 

Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije raspisalo je javni poziv za poslovne banke i lizing kompanije za učešće u Programu podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini. Rok za podnošenje prijava je 19. februar ove godine.

cover news.jpg

 

Ministarstvo privrede i ove godine dodeljuje bespovratna sredstva mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za nabavku opreme/građevinske mehanizacije/mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje sa ciljem olakšavanja finansiranja nabavke opreme i jačanja njihove konkurentnosti. Bespovratna sredstva biće obezbeđena zajedno sa kreditom koji se odobrava od strane partnerskih banaka ili finansijskog lizinga lizing kompanija izabranih na osnovu ovog poziva. Stoga je sada otvoren javni poziv za banke i lizing kompanije, zainteresovane za učešće u ovom Programu.

Razvojna agencija Srbije i Ministarstvo privrede, pozivaju zainteresovane poslovne banke i lizing kompanije, da se prijave do 19. februara i budu deo Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme.

Pravo učešća imaju sve zainteresovane poslovne banke i lizing kompanije koje ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti na teritoriji Republike Srbije. Takođe, banke i lizing kompanije moraju da zadovolje konkretne uslove definisane tekstom Javnog poziva.

Sve informacije o javnom pozivu i prateću dokumentaciju možete pronaći OVDE.

Podsećamo, u 2021. godini opredeljeno je ukupno 1.550.000.000,00 dinara za realizaciju ovog programa. Privredni subjekti mogu ostvariti pravo na dodelu bespovratnih sredstava u iznosu do 25% od neto vrednosti nabavke proizvodne opreme. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 500.000,00 RSD, niti veći od 5.000.000,00 RSD. Minimalna sopstvena sredstva firme koja podnosi zahtev iznose 5% od ukupne neto vrednosti opreme koja se nabavlja, dok će ostatak biti obezbeđen iz kredita poslovne banke ili finansijskog lizinga lizing kompanije.