VESTI

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Apr 30, 2024

Развојна агенција Србије обавештава све заинтересоване да је Јавни позив за учешће у Програму подршке привредним друштвима за усвајање принципа пословања, објављен дана 29. децембра 2023. године, продужен и трајаће до утрошка средстава, или 30. септембра 2024. године, у зависности од тога која од наведених околности наступи раније

 

Право на учешће у Програму има привредни субјект који се бави производњом директних или индиректних материјала, компоненти, система и подсистема, а претежно послује у индустријским областимапроизводња електричне опреме; производња рачунара, електронских и оптичких производа; производња непоменутих машина и непоменуте опреме; производња моторних возила, приколица и полуприколица; производња осталих саобраћајних средстава; производња производа од гуме и пластика; остало штампање, под којим се подразумева само штампање етикета, „паметних” картица и налепница. Осим тога привредни субјекат мора да испуњава следеће услове:

 • регистрован у Републици Србији, најкасније до 1. јануара 2020. године;
 • поседује имплементиран сертификат ИСО 9001;
 • запошљава минимум 15 лица;
 • испуњава финансијске капацитете: остварени приход од продаје не мањи од 25.000.000,00 динара, удео прихода од продаје производа већи или једнак 50%, вредност основних средстава није мања од 25.000.000,00 динара, и против Подносиоца није покренут претходни стечајни поступак,није отворен стечајни поступак, покренут поступак реорганизације или ликвидације.

 

АКТИВНОСТИ ПОДРЖАНЕ ПРОГРАМОМ

Унапређење конкурентности и дигитализације

 • ТРОШКОВИ УЛИСТАВАЊА НА РЕФЕРЕНТНЕ ИНТЕРАКТИВНЕ ПЛАТФОРМЕ - Спровођење евалуације пословних перформанси која претходи улиставању на референтне интерактивне платформе, односно претплата на референтне интерактивне платформе
 • СЕРТИФИКАЦИЈА СИСТЕМА КВАЛИТЕТА - индустријски стандарди специфични за Подржане делатности (као што су ИАТФ16949/ИРИС/ЦЕ-3А/ЦЕН, ВДА 6.3 и други појединачни специфични стандарди у групи ЦЕН стандарда), сертификација система менаџмента система квалитета (ИСО 14001, ИСО 50001, ИСО 18001, ИСО 45001, ИСО 27001 и сл.).
 • УВОЂЕЊЕ СОФТВЕРСКИХ РЕШЕЊА
 • ИЗРАДА WЕБ СТРАНИЦЕ И ОПТИМИЗАЦИЈА У ИНТЕРНЕТ ПРЕТРАЖИВАЧИМА

Консултантска подршка

 • Консултантска подршка за ОПТИМИЗАЦИЈУ ПРОИЗВОДНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА
 • Консултантска подршка за УВОЂЕЊЕ ИЛИ УНАПРЕЂЕЊЕ КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊА
 • Консултантска подршка за УНАПРЕЂЕЊЕ И ОПТИМИЗАЦИЈУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА КАДРОВИМА
 • Консултантска подршка за укључивање, увођење правила, процедура и ИЗВЕШТАВАЊА У ВЕЗИ СА ЕСГ ФАКТОРИМА
 • Припрема која претходи СПРОВОЂЕЊУ ТЕРЕНСКОГ УВИДА У ПОСЛОВНЕ ПЕРФОРМАНСЕ ОД СТРАНЕ МНК
 • Припрема која претходи увођењу СИСТЕМА КВАЛИТЕТА ПРЕМА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА који су специфични за ланце вредности у смислу овог програма
 • Усклађивање са ЗАХТЕВИМА ЗЕЛЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ
 • Консултантска подршка за ПЛАНИРАЊЕ УВОЂЕЊА СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА

 

Текст Јавног позива, као и пратећа документација доступни су на страници РАС.