VESTI

Preduzetnici konkurišu idejama

Aug 17, 2016

U prostorijama Razvojne agencije Srbije – RAS, danas se održava prezentacija poslovnih ideja prve grupe preduzetnika koja je uspešno prošla obuke za započinjanje biznisa. Naime, Projekat podrške početnicima za započinjanje posla – Start up, jedan od četiri aktuelna koje RAS sprovodi u okviru „Godine preduzetništva“, i sastoji se od dve faze – obuke i faze dodele sredstava za konkretne poslovne ideje, praćene mentoringom za nove preduzetnike.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju projekta iznose 100.000.000 dinara, a javni poziv za preduzetnike je bio otvoren do 20.06.2016. godine. Ukupno je primljeno 198 prijava, od čega je njih 156 odobreno za I fazu Projekta, odnosno obuke. Ciljnu grupu čine četiri kategorije:„žene”; „mladi” u starosnoj dobi od 18-30 godina; „teško zapošljive kategorije“ (stariji od 45 godina - posebno osobe koje su ostale bez posla tokom privatizacije ili u preduzećima u procesu restrukturiranja ili nakon racionalizacije u javnom sektoru, osobe sa invaliditetom i osobe bez stručnih kvalifikacija); lica iz devastiranih područja.

Obuke u okviru I faze projekta su realizovale akreditovane regionalne razvojne agencije krajem jula i u prvoj polovini avgusta. Trenutno je u toku predaja prijava za II fazu Projekta, u kojoj se prvo vrši ocena biznis planova potencijalnih korisnika, a zatim, ukoliko biznis plan bude pozitivno ocenjen, sledi njegovo predstaljanje/odbrana pred Komisijom. Danas se predstavlja prva grupa koja je završila obuke krajem jula 2016. godine i predala biznis planove (ukupno 10 potencijalnih korisnika).

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 300.000 do 1.000.000 dinara, a potencijalni korisnici su nezaposlena lica koja će, ukoliko prođu i II fazu Projekta, registrovati preduzetničku delatnost.