VESTI

ОТВОРЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПАКЕТА УСЛУГА ЗА МЛАДЕ И ЖЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ

Apr 21, 2022

Развојна агенција Србије распиала је Јавни позив за спровођење пакета услуга за младе и жене предузетнице објављен у складу са Програмом стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2022. години Министарства привреде, који се реализује преко Развојне агенције Србије и акредитованих регионалних развојних агенција.

 

Јавним позивом за спровођење пакета услуга за младе и жене предузетнице предвиђена су два сета услуга: Први сет односи се на услуге за младе, који подразумева помоћ стручног лица из Акредитованих регионалних развојних агенција (АРРА) младом потенцијалном или новооснованом предузетнику, старости од 18 до 30 година. Помоћ се састоји од расположивих стандардизованих саветодавних услуга, обавезне обуке „Обука за почетнике у пословању”, једне/више специјализованих обука и менторинг услуге у трајању до 40 сати.

Други сет услуга намењен је женама предузетницама и састоји се од помоћи стручног лица из АРРА привредном субјекту чији оснивач или власник је жена или је жена један од власника са већинским уделом у власништву (минимум 51%) и један од законских заступника. Предвиђена је подршка у виду расположивих стандардизованих саветодавних услуга, једне или више специјализованих обука  и менторинг услуге у трајању до 40 сати.

Јавни позив је отворен до 10. маја 2022. године, а право учешћа имају:

 

Млади потенцијални предузетник/предузетница:

  • старости од 18 до 35 година (под лицима старости од 18 година сматраће се лица која постану пунолетна најкасније на дан затварања Јавног позива, а под лицима старости до 35 година сматраће се сви они који су рођени најкасније 1987. године);
  • који немају привредни субјект регистрован у АПР Републике Србије (у регистру привредних друштава и предузетника).

Млади предузетник/предузетница:

  • старости од 18 до 35 година (под лицима старости од 18 година сматраће се лица која постану пунолетна најкасније на дан затварања Јавног позива, а под лицима старости до 35 година сматраће се сви они који су рођени најкасније 1987. године);
  • који има регистрован привредни субјект у Агенцији за привредне регистре не дуже од пет година пре дана објављивања Јавног позива, а чији је оснивач и законски заступник физичко лице старости до 35 година; У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једног или више физичких лица старости до 35 година (минимум 51%) и један од законских заступника мора бити физичко лице старости до 35 година.
  • који имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса.

 

Жене предузетнице:

  • које имају регистрован привредни субјект у Агенцији за привредне регистре не дуже од пет година пре дана објављивања Јавног позива, а чији је оснивач и законски заступник жена. У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једне или више жена (минимум 51%) и један од законских заступника мора бити жена, да је делатност задруге производња, прерада и занатске услуге;
  • чији привредни субјект има измирене обавезе по основу пореза и доприноса.

 

 

Саветодавне услуге подразумевају консултације које АРРА пружају у оквиру овог програма: помоћ у припреми документације и изради пословног плана при пријави за програме који се односе на почетнике, жене и младе код Фонда за развој Републике Србије; помоћ при изради пословног плана за субвенције за самозапошљавање код Националне службе за запошљавање; помоћ при изради пословног плана при пријави за остале кредите код Фонда за развој Републике Србије, и за расположиве кредитне линије Гаранцијског фонда АП Војводине; подршка у припреми документације и пријаве за програме подршке предузетништву које спроводе Министарство и Развојна агенција, осим програма који се односе на почетнике, жене и младе код Фонда за развој Републике Србије; саветодавне услуге код започињања пословања (подршка при регистрацији и оснивању привредног субјекта или задруге, помоћ у вези са планирањем пословања – развој пословне идеје или техничка помоћ у припреми документације и пријаве за доступне националне изворе финансирања из јавног, приватног и цивилног сектора); саветодавне услуге за развој пословања; у вези са пријавом за ЕУ програм Horizon Europe; техничка помоћ у припреми пројеката приликом пријаве на Јавни позив за набавку опреме и пружање услуга предузетницима, микро малим и средњим предузећима у оквиру Програма подршке Европске уније развоју општина – ЕУ ПРО.

Обуке које АРРА пружају постојећим и потенцијалним ММСПП обухватају 10 модула: обука за почетнике у пословању; припрема пословног плана и пословање са банкама и инвестициона спремност; финансијско управљање; извоз – за оне који први пут извозе; маркетинг и продаја; електронско пословање и информационе технологије у пословању; преглед стандарда квалитета и заштите животне средине од значаја за пословање; иновације; припрема за Јединствено европско тржиште; учешће МСП у јавним набавкама.

Менторинг је бесплатна услуга  којом се пружа свеобухватна подршка корисницима кроз индивидуални приступ. Процес менторинга одвија се по методологији Развојне агенције Србије (РАС), развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (ЈИЦА). Менторинг представља заједнички рад ментора и привредног субјекта у циљу превазилажења тренутне ситуације и налажења најповољнијих решења за будуће пословање. Кроз овај приступ, привредни субјекат прима равномерну, временски распоређену континуирану подршку, ради постизања што бољих резултата. Јапанска искуства у обављању менторинга су показала да су ефекти оваквог вида консалтинга далеко већи од повремених и краткорочних савета.

Јавни позив, Упутство и обрасци за пријаву доступни су на сајту РАС, као и на интернет странама акредитованих развојних агенција и у штампаном облику у АРРА.

За детаљније информације можете се обратити РАС на електронску адресу: zenemladissu2022@ras.gov.rs .