VESTI

OTPOČEO PETODNEVNI TRENING NA TEMU: EU PROJEKTI OD A DO Z

Mar 27, 2017

Razvojna agencije Srbije je u okviru Programa podrške poslovnoj institucionalnoj infrastrukturi podržala PKS projekat: Podizanje kapaciteta MSPP u korišćenju sredstava EU, u okviru koga se u periodu 27-31. marta 2017. godine u Beogradu održava  obuka: EU projekti od A do Z.

U okviru projekta su održane besplatne petodnevne obuke i u Novom Sadu i Kragujevcu. 

Cilj programa je podizanje kapaciteta polaznika na području izrade i vođenja projekata finansiranih iz EU fondova. Obuke su namenjene svim predstavnicima privrede koji su zainteresovani za korišćenje sredstava iz fondova EU, a prvenstveno inovativnim privrednim društvima, organizacijama, udruženjima i klasterima koji ispunjavaju uslove da apliciraju za sredstva EU, kao i za preduzeća koja učestvuju na tenderima koje raspisuje Evropska Unija, a po PRAG pravilima i procedurama.

Petodnevna obuka pruža sveobuhvatan pregled mogućnosti finansiranja projekata iz EU fondova kroz ceo proces razvoja projekta, od ideje, kroz pripremu, kreiranje i pisanje predloga projekta, budžeta i pripremu tenderske dokumentacije.