VESTI

Odabrane banke i lizing kompanije za realizaciju Programa nabavke opreme

Feb 28, 2020

 

Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava banaka i lizing kompanija u okviru javnog poziva za učešće istih u realizaciji Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020. godini donela je odluku o učešću šest banaka i dve lizing kuće u ovogodišnjem Programu.

Ministarstvo privrede je 29.01.2020. godine raspisalo javni poziv za učešće poslovnih banaka i lizing kompanija u realizaciji Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020. godini. Prijavu je dostavilo 11 banaka i 4 lizing kompanije.

Kako pravo na učešće u realizaciji Programa mogu imati maksimalno šest najbolje rangiranih banaka i dve najbolje rangirane lizing kompanije, Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava odlučila je da banke partneri Programa budu: 

  1. CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, A.D. Novi Sad
  2. BANCA INTESA A.D. Beograd
  3. BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. Beograd
  4. ERSTE BANK A.D. Novi Sad
  5. PROCREDIT BANK A.D. Beograd
  6. OTP BANKA SRBIJA


Uz ove banke dve lizing kompanije, takođe, su odabrane za partnere Programa, i to INTESA LEASING DOO BEOGRAD i UNICREDIT LEASING DOO Beograd. 

Ove banke i lizing kompanije su za učesnike ovog Programa ponudile posebne, povoljnije uslove kredita, koji ne moraju biti obezbeđeni hipotekom na nekretninama, već pre svega zalogom na opremi koja se nabavlja.

Ministarstvo privrede realizuje ovaj Program u cilju podrške investicijama i podsticaja bržem privrednom razvoju, u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije. Za ovaj program je u 2020. godini opredeljeno 2.000.000.000 dinara bespovratnih sredstava.

Očekuje se da Javni poziv za privredne subjekte za dodelu bespovratnih sredstava po ovom Programu bude raspisan u drugoj polovini marta meseca 2020. godine.