VESTI

Obuka za usklađivače poslovanja preduzeća sa propisima o dužnoj pažnji

Jun 12, 2024

Korisnici RAS programa podrške privrednim društvima prisustvovali su jednodnevnim obukama za usklađivače poslovanja preduzeća sa propisima o dužnoj pažnji - Compliance Officers

 

Međunarodna organizacija rada (ILO), uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), organizovala je jednodnevne obuke 5. i 11. juna u Beogradu.

Korisnici RAS Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija, kao i Programa podrške privrednim društvima za promociju izvoza su imali priliku da prisustvuju obuci sa fokusom na uspostavljanje i implementaciju žalbenih mehanizama.

Cilj obuka jeste jačanje kapaciteta kompanija, a u skladu sa novim regulatornim zahtevima. Korisnicima su predstavljeni važnost internih žalbenih procedura, značaj implementacije mehanizma za interne žalbe u kompaniji, kao i načini za njihovo kvalitetno sprovođenje. Posebno je istaknuta važnost imenovanja pozicije Compliance Officer-a u okviru kompanije.

Prema nemačkom Zakonu o nužnoj pažnji (Due Dilligence) u lancu snabdevanja, koji je počeo da se primenjuje 1. januara 2023. godine, sve domaće kompanije koje su u lancima dobavljača nemačkih kompanija (direktni i indirektni dobavljači) moraju da uspostave menadžment rizika, kojim će se ispuniti niz zahteva na polju zaštite ljudskih prava i ekologije.

Savet Evropske unije izglasao je 27. maja 2024. godine Direktivu o dužnoj pažnji za održivo poslovanje (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Ova Direktiva obavezuje članice EU da u periodu od dve godine preduzmu mere kako bi svoje nacionalno zakonodavstvo usaglasile merama koje propisuje.

 

Sprovođenje aktivnosti, poput obuke za usklađivače poslovanja preduzeća sa propisima o dužnoj pažnji,  deo je šire podrške koju Razvojna agencija Srbije pruža domaćim malim i srednjim kompanijama.

 

  

  

  

  

  

 

Foto: Miodrag Bogdanović/GIZ