VESTI

Napredak Srbije u izveštaju Svetske banke

Oct 28, 2015

Srbija se ove godine, po uslovima poslovanja, u izveštaju Svetske banke - World Bank Doing Business Report 2016, našla na 59. mestu, što je skok od čak 32 pozicije u odnosu na prošlogodišnju listu. Srbija je ovim napretkom u poslovanju ostvarila najbolju poziciju u poslednjih devet godina. Prošle godine Srbija je bila na 91. mestu, a poseban doprinos ovakvom rezultatu dale su dve oblasti, izdavanje građevinskih dozvola i plaćanje poreza u kojima je Srbija u poslednjoj godini najviše napredovala u odnosu na svih 189 ekonomija.

Napredak Srbije na listi Svetske banke je ocenjena kao dobra vest i pozitivan signal za potencijalne ulagače koji razmišljaju o Srbiji kao investicionoj destinaciji. U izveštaju Doing Business WB 2016 se navodi da je napretku od 47 mesta u oblasti izdavanja odobrenja za gradnju doprinelo smanjivanje troškova dobijanja građevinskih dozvola za sedam puta i visoka ocena za kontrolu kvaliteta gradnje, a uvedena je i obavezna inspekcija osnovnih radova. U kategoriji plaćanja poreza, Srbija je sa 168. napredovala na 143. mesto, a uspeh je rezultat pojednostavljenja procedure plaćanja poreza za kompanije uvođenjem elektronskog podnošenja poreskih prijava i objedinjene uplate poreza i doprinosa na zarade.

Inače, prvi na listi 189 zemalja sveta po lakoći poslovanja je Singapur, a slede ga Novi Zeland, Danska, Koreja, specijalni region Kine Hong Kong, Velika Britanija i dr.

Celokupan izveštaj Doing Business 2016 možete preuzeti ovde.