VESTI

Najznačajniji elementi saradnje između USAID-a i Srbije

Apr 17, 2018

16. april 2018.

Projekat USAID-a za konkurentnu ekonomiju dostigao je 10,000 pratilaca na Facebook-u

Projekat USAID-a za konkurentnu ekonomiju podiže svest o mogućnostima koje Srbija ima za inovativnu i uvećanu trgovinu, da proširi poslovna partnerstva i privuče investicije. To podrazumeva aktivnosti praćene tradicionalnim medijima, kao i značajno prisustvo na društvenim medijima. Za godinu dana postojanja projekta, dobijeno je više od 10.000 pratilaca na Facebook-u, u velikoj meri zbog toga što su se promovisale projektne aktivnosti poput sajmova trgovine, konferencija i Premium Food Design Hub-a. Tim za komunikaciju u okviru projekta takođe je objavio vesti o trendovima u prehrambenoj industriji u Srbiji i razvojima trgovine. Ovi napori koji se ulažu u komunikaciju od ključne su važnosti za cilj projekta a to je da se poveća tržište za poljoprivredne proizvode iz Srbije i da se poveća ekonomska konkurentnost Srbije. 

 

Kada je reč o porezima, pčelama i organskoj proizvodnji

Nacionalna Alijansa za Lokalni Ekonomski Razvoj Srbije (NALED) radi na institucionalizaciji procesa javno-privatnog dijaloga koji je doprineo jednoj od najuspešnijih ekonomskih reformi u Srbiji poslednjih godina. NALED je odabrao tri organizacije i teme reforme koje će početi svoj novi projekat uz podršku USAID-a, uključujući: rad sa Asocijacijom za razvoj preduzetništva u Nišu, o poreskoj politici za preduzetnike; Asocijaciju organizacija pčelara Srbije o javnom korišćenju insekticida; i Agro klaster iz Novog Sada za unapređenje politike o organskom ratarstvu. Ovi partneri su odabrani putem procesa konkurencije koji uključuje Sekretarijat za javnu politiku Srbije, na osnovu verovatnoće da će dijalog moći da utiče na politiku. NALED sada radi sa odabranim partnerskim organizacijama na identifikovanju aktera iz privatnog i javnog sektora za formiranje radnih grupa, kao ključnih pokretača za realizovanje odabranih reformi. 

 

Nalazi Evropskog pokreta istaknuti u Godišnjem izveštaju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Kao deo dvogodišnjeg granta sa USAID-om, Evropski pokret u Srbiji je sproveo obimno istraživanje o zadovoljstvu građana javnim uslugama u Srbiji. Svrha ovog istraživanja je da se ojača uticaj koji građani imaju na donošenje odluka na nivou države. Prema tome Evropski pokret je sa zadovoljstvom primetio da je u godišnjem izveštaju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji istaknuto njihovo istraživanje o percepciji dostupnosti javnih usluga i diskriminaciji u zdravstvenoj zaštiti. Izveštaj Poverenika, koji je predstavljen u Parlamentu Srbije, primer je toga na koji način, uz podršku USAID-a, civilno društvo u Srbiji pruža informacije zasnovane na dokazima koje zatim koriste relevantne državne ustanove za unapređenje politike. 

 

Efikasno rešavanje sporova kao ključ suđenja u razumnom roku

Kada je u Srbiji stupio na snagu Zakon o pravu na suđenje u razumnom roku 20016. godine, namera mu je bila usklađivanje Srbije sa standardima Evropske unije radi efikasnog pravosuđa.  Pre izglasavanja zakona, glavna žalba protiv vlade Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava vezana je bila za nerazumno odlaganje sprovođenja pravde. Rešavanje slučajeva pre suđenja važan je instrument kojim će se obezbediti brzo sprovođenje pravde i izbeći preopterećenja sudova slučajevima koji ne zahtevaju parnični postupak. Međutim, u prethodne dve godine sprovođenja zakona pokazale su veliki pad interesovanja među građanima za rešavanje slučajeva sa državom koji proizilazi iz kršenja ovog prava.  S druge strane, broj zahteva pred sudovima za štetu koja proizilazi iz ovih slučajeva postepeno se povećava – vrednost sadašnjeg broja predmeta je oko tri miliona evra. Jasno je da način na koji se nudi rešavanje ovih slučajeva ne nudi ubedljivu alternativu sudskim sporovima što mu je bila namera.

Projekat USAID-a za vladavinu prava radi na rešavanju ovog izazova tako što izgrađuje kapacitete Kancelarije javnog tužioca, i tako što promoviše efikasnije korišćenje rešavanja sporova kao instrumenta za podršku pravima građana. Projekat je nedavno održao prvi niz događaja okupljanja predstavnika vlade Srbije, pravosuđa i pravne zajednice kako bi razgovarali o načinu na koji bi se smanjio porast ove vrste slučajeva pred sudovima, načinu na koji bi se sprečio uticaj na državni budžet, i što je najvažnije, na koji način organizovati vansudsko poravnjanje kao efikasan pravni lek. Učesnici su pozvali na hitno reagovanje po ovom pitanju, i podržali su predlog Javnog tužioca za nacrt smernica za sprovođenje sporazuma o rešavanju sporova i podizanje svesti javnosti o prednostima vansudskog rešavanja sporova. Ovaj projekat će nastaviti da pruža podršku ovim naporima i drugim merama za unapređenje sprovođenja pravde u Srbiji.

 

USAID pruža podršku boljem snabdevanju pijaćom vodom za građane Tutina i migrante

Direktor misije USAID Aza El-Abd i Ministar državne uprave Branko Ružić otvorili su novi rezervoar za vodu izgrađen kao deo podrške USAID-a od 2 miliona dolara za ublažavanje uticaja migrantske krize na zajednice u Srbiji. Ovo je jedan od mnogih projekata podržanih od strane USAID-a i UNDP-a za unapređenje infrastrukture koji će doprineti boljoj otpornosti zajednica na nepredviđene situacije, bilo da se radi o prirodnim katastrofama ili migracijama kao posledicama sukoba, kao što je bio slučaj proteklih godina.   

Rezervoar za vodu će obezbediti siguran i pouzdan izvor vode za lokalno stanovništvo i migrante koji borave u obližnjem Centru za tražioce azila. Kako je Ministar Ružić izjavio „stanovnici Tutina i migranti zaslužuju čistu, zdravu vodu i ovo je razlog zašto nam je potrebno da nastavimo da osluškujemo potrebe lokalnih zajednica, posebno u saradnji sa međunarodnim organizacijama koje su više nego spremne da pomognu u rešavanju konkretnih problema naših građana.“