Na sastanku sa ARRA predstavljeni programi podrške za MSP

Feb 04, 2020

Razvojna Agencija Srbije (RAS) održala je sastanak sa predstavnicima akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA), na kome je, zajedno sa Ministarstvom privrede, prezentovala programe podrške malim i srednjim preduzećima (MSP) planiranim za 2020. godinu.

Na sastanku su predstavljeni planovi za naredni period kada je reč o implementaciji programa namenjenim sektoru MSP. RAS je tom prilikom prezentovao novopripremljeni Program podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija i Program podrške promociji izvoza, koje sprovodi samostalno.

Uz to, predstavnici RAS informisali su prisutne o Programu podrške malim preduzećima za nabavku opreme, koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom privrede, kao i o Programu podrške digitalnoj transformaciji mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP), koji se implementira zajedno sa Privrednom komorom Srbije (PKS), Centrom za digitalnu transformaciju.

Ministarstvo privrede takođe je predstavilo aktivnosti i programe namenjene podršci sektoru MSP, kako one koje samostalno sprovode, tako i one koje sprovode u saradnji sa Fondom za razvoj, PKS i drugim institucijama.

Akreditovane regionalne agencije predstavljaju značajnu podršku RAS, ne samo u sprovođenju pomenutih programa, već i u njihovom kreiranju i modifikovanju budući da su prisutne u 17 gradova i imaju direktan i čest kontakt sa potrebama malih i srednjih preduzeća u svim delovima Srbije. Naročitu podršku ARRA  pružaju u implementaciji Programa standardizovanog seta usluga za MSP.