Mogućnosti razvoja preduzetničke infrastrukture u istočnoj Srbiji

Apr 23, 2019

Konferencija na temu „Mogućnosti razvoja preduzetničke infrastrukture u istočnoj Srbiji“ održana je 16. aprila u Zaječaru, a u organizaciji Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije.

Cilj konferencije je bio predstavljanje značaja i primera preduzetničke infrastrukture u istočnoj Srbiji, uključujući i analize stanja postojeće preduzetničke infrastrukture i poslovnih udruženja i asocijacija.

Konferencija je okupila 40-ak predstavnika privrede, relevantnih nacionalnih institucija, lokalnih samouprava, organizacija za podršku privredi, razvojnih organizacija, eksperata, donatorske zajednice, međunarodnih projekata, ambasada i drugih zainteresovanih lica.

Ispred RAS, govornik na konferenciji je bila Ana Žegarac, direktorka Sektora za međunarodnu saradnju. Ona je u sklopu svog izlaganja govorila o primerima podrške RAS jačanju preduzetničke infrastrukture u Srbiji, važnosti udruživanja privrednih subjekata i povezivanja sa naučno-istraživačkim organizacijama, pri čemu je istakla značaj ciljeva i rezultata projekta “RI2integrate” iz Dunavskog transnacionalnog programa, koji je orijentisan ka spomenutim temama.

 

Na konferenciji su učestvovali i predstavnici:

  • IPA Program razvoja poslovnih inkubatora, Ministarstvo privrede,
  • Tehnički fakultet iz Bora,
  • Timočki omladinski centar,
  • USAID Competitive economy project,
  • Food Hub-kompanija Desing.

Predstavnici RARIS su pored predstavljanja primera dobre prakse iz oblasti preduzetničke infrastrukture iz susedne Hrvatske, najavili izradu Analize mogućnosti razvoja preduzetničke infrastrukture u Srbiji.