VESTI

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU DODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA 2017. GODINU

Jun 09, 2017

 

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU DODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA 2017. GODINU ZA JAČANjE KONKURENTNOSTI I INOVATIVNOSTI MIKRO, MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIKA U OKVIRU PROJEKTA PODRŠKE RAZVOJU PRIVATNOG SEKTORA U JUŽNOJ I JUGOZAPADNOJ SRBIJI

Projekat podrške razvoju privatnog sektora u južnoj i jugozapadnoj Srbiji (dalje: Projekat PSD) sprovode Sjedinjene Američke Države, preko Misije Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u Srbiji, i Vlada Republike Srbije, preko Razvojne agencije Srbije (u daljem tekstu: RAS) i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija iz Užica, Kraljeva, Leskovca i Novog Pazara (u daljem tekstu: ARRA).

Opšti cilj Projekta PSD je unapređenje razvoja sektora mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika (u daljem tekstu: MMSPP), povećanje prodaje, unapređenje izvoza i kreiranje novih radnih mesta u sledećim sektorima:

    agroindustrija,

    modna industrija (tekstilna industrija i proizvodnja odeće i obuće) i

    laka industrija,

u 3 grada (Vranje, Leskovac i Novi Pazar) i 9 opština (Preševo, Bujanovac, Medveđa, Raška, Sjenica, Tutin, Priboj, Prijepolje i Nova Varoš) južne i jugozapadne Srbije.

Osnovni cilj Programa dodele bespovratnih sredstava za 2017. godinu za jačanje konkurentnosti i inovativnosti MMSPP je jačanje konkurentnosti i inovativnosti MMSPP, kroz usklađivanje njihovog poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.

Bespovratna sredstva će se odobravati za:

    uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;

    edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke;

    novi dizajn proizvoda i ambalaže;

    elektronsku prezentaciju preduzeća;

    pristup finansiranju;

    poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;

    poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;

    testiranje novih proizvoda i

    izradu i implementaciju specijalizovanog softvera.

 

Pravo na dodelu sredstava imaju MMSPP korisnici Projekta PSD, odnosno MMSPP koji su potpisali Sporazum o saradnji u okviru Projekta PSD i koji:

    uspešno posluju prethodne 2 godine i

    imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa na dan podnošenja prijave za učešće u Programu.

Podnosioci prijava koji posluju u okviru industrije alkoholnih pića nemaju pravo da učestvuju u ovom programu.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose 51.100,00 USD, u dinarskoj protivvrednosti po utvrđenom kursu Narodne banke Srbije. Sredstva će se dodeljivati Odabranim korisnicima sa teritorije 3 grada (Vranje, Leskovac i Novi Pazar) i 9 opština (Preševo, Bujanovac, Medveđa, Raška, Sjenica, Tutin, Priboj, Prijepolje i Nova Varoš) južne i jugozapadne Srbije obuhvaćenih Projektom PSD. Dodela će se izvršiti u skladu sa ostvarenim brojem bodova na rang listi, po osnovu definisanih kriterijuma. Broj Odabranih korisnika, kao i iznos dodeljenih sredstava po Odabranom korisniku, zavisiće od broja prijava i visine pojedinačnih zahteva, a u kontekstu programskog budžeta.

RAS će na osnovu Ugovora refundirati do 50% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV.

Javni poziv će biti raspisan do 30. juna 2017. godine.

Programom se finansiraju aktivnosti koje su započete ne ranije od 8. juna 2017. godine, tj. datuma objavljivanja Javnog poziva. Sva plaćanja u vezi sa realizacijom projektnih aktivnosti moraju biti započeta nakon objavljivanja Javnog poziva.

Krajnji rok za završetak aktivnosti odobrenih projekata i podnošenje izveštaja je 30. novembar 2017. godine.

Javni poziv, Program, Uputstvo, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama RAS, www.ras.gov.rs, kao i na elektronskim stranama ARRA i u štampanom obliku u ARRA.

Za detaljnije informacije možete se obratiti ARRA, čiji kontakti su dati u daljem tekstu.

Prijave se podnose lično ili preporučenom poštom odgovarajućoj ARRA koja je angažovana na Projektu PSD, prema području, i to:

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga

Adresa: Pana Đukića 42, Leskovac

Telefon: 016/315-0115, 016/233-440

E-mail: info@centarzarazvoj.org

www.centarzarazvoj.org

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Adresa: Cara Dušana 77, Kraljevo

Telefon: 036/397-777, 036/397-770

E-mail: office@kv-rda.org

www.kv-rda.org

Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“

Adresa: Petra Ćelovića bb, Užice

Telefon: 031/523-065, 031/510-098

E-mail: office@rrazlatibor.rs

www.rrazlatibor.co.rs

Regionalna razvojna agencija Sandžaka - SEDA

Adresa: 7. jula bb, Novi Pazar

Telefon: 020/332-700, 020/317-551 (fax)

E-mail: office@seda.org.rs

www.seda.org.rs