VESTI

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU DODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Jun 09, 2017

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2017. ГОДИНУ ЗА ЈАЧАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ИНОВАТИВНОСТИ МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ПРИВАТНОГ СЕКТОРА У ЈУЖНОЈ И ЈУГОЗАПАДНОЈ СРБИЈИ

Пројекат подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији (даље: Пројекат PSD) спроводе Сједињене Америчке Државе, преко Мисије Америчке агенције за међународни развој (USAID) у Србији, и Влада Републике Србије, преко Развојне агенције Србије (у даљем тексту: РАС) и акредитованих регионалних развојних агенција из Ужица, Краљева, Лесковца и Новог Пазара (у даљем тексту: АРРА).

Општи циљ Пројекта PSD је унапређење развоја сектора микро, малих и средњих предузећа и предузетника (у даљем тексту: ММСПП), повећање продаје, унапређење извоза и креирање нових радних места у следећим секторима:

 • агроиндустрија,

 • модна индустрија (текстилна индустрија и производња одеће и обуће) и

 • лака индустрија,

у 3 града (Врање, Лесковац и Нови Пазар) и 9 општина (Прешево, Бујановац, Медвеђа, Рашка, Сјеница, Тутин, Прибој, Пријепоље и Нова Варош) јужне и југозападне Србије.

Основни циљ Програма доделе бесповратних средстава за 2017. годину за јачање конкурентности и иновативности ММСПП је јачање конкурентности и иновативности ММСПП, кроз усклађивање њиховог пословања са захтевима међународних стандарда пословања, унапређивање пословних процеса, производа и услуга и јачање људских ресурса.

Бесповратна средства ће се одобравати за:

 • уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда, сертификација, ресертификација) и обележавање производа „CE“ знаком;

 • едукацију менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке;

 • нови дизајн производа и амбалаже;

 • електронску презентацију предузећа;

 • приступ финансирању;

 • побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса;

 • побољшање постојећих и развој нових производа/услуга;

 • тестирање нових производа и

 • израду и имплементацију специјализованог софтвера.

 

Право на доделу средстава имају ММСПП корисници Пројекта PSDодносно ММСПП који су потписали Споразум о сарадњи у оквиру Пројекта PSD и који:

 • успешно послују претходне 2 године и

 • имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса на дан подношења пријаве за учешће у Програму.

Подносиоци пријава који послују у оквиру индустрије алкохолних пића немају право да учествују у овом програму.

Укупна расположива средства износе 51.100,00 USD, у динарској противвредности по утврђеном курсу Народне банке Србије. Средства ће се додељивати Одабраним корисницима са територије 3 града (Врање, Лесковац и Нови Пазар) и 9 општина (Прешево, Бујановац, Медвеђа, Рашка, Сјеница, Тутин, Прибој, Пријепоље и Нова Варош) јужне и југозападне Србије обухваћених Пројектом PSD. Додела ће се извршити у складу са оствареним бројем бодова на ранг листи, по основу дефинисаних критеријума. Број Одабраних корисника, као и износ додељених средстава по Одабраном кориснику, зависиће од броја пријава и висине појединачних захтева, а у контексту програмског буџета.

РАС ће на основу Уговора рефундирати до 50% од укупног износа оправданих трошкова пројекта без ПДВ.

Јавни позив ће бити расписан до 30. јуна 2017. године.

Програмом се финансирају активности које су започете не раније од 8. јуна 2017. године, тј. датума објављивања Јавног позива. Сва плаћања у вези са реализацијом пројектних активности морају бити започета након објављивања Јавног позива.

Крајњи рок за завршетак активности одобрених пројеката и подношење извештаја је 30. новембар 2017. године.

Јавни позив, Програм, Упутство, пријава и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама РАС, www.ras.gov.rs, као и на електронским странама АРРА и у штампаном облику у АРРА.

За детаљније информације можете се обратити АРРА, чији контакти су дати у даљем тексту.

Пријаве се подносе лично или препорученом поштом одговарајућој АРРА која је ангажована на Пројекту PSD, према подручју, и то:

 Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа

 Адреса: Пана Ђукића 42, Лесковац

 Телефон: 016/315-0115, 016/233-440

 E-mail: info@centarzarazvoj.org

 www.centarzarazvoj.org

 Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа

 АдресаЦара Душана 77, Краљево

 Телефон: 036/397-777, 036/397-770

 E-mail: office@kv-rda.org

 www.kv-rda.org

 Регионална развојна агенција „Златибор

 АдресаПетра Ћеловића ббУжице

 Телефон: 031/523-065, 031/510-098

 E-mail: office@rrazlatibor.rs

 www.rrazlatibor.co.rs

 Регионална развојна агенција Санџака - SEDA

 Адреса: 7. јула ббНови Пазар

 Телефон: 020/332-700, 020/317-551 (fax)

 E-mail: office@seda.org.rs

 www.seda.org.rs