JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU VINA I ALKOHOLNIH PIĆA „PROWEIN“ 2022, DIZELDORF, NEMAČKA

 

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom sajmu vina i alkoholnih pića „PROWEIN“ 2022, Dizeldorf, Nemačka, zaključenog dana 21.10.2021. godine između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije i Pravila o učestvovanju na sajmu od 26.10.2021. godine, zajednički objavljuju

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE

NA MEĐUNARODNOM SAJMU VINA I ALKOHOLNIH PIĆA

„PROWEIN“ 2022, DIZELDORF, NEMAČKA

 

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu vina i alkoholnih pića „PROWEIN“ koji se održava u Dizeldorfu, Nemačka u periodu od 27. do 29. marta 2022. godine.

Na sajmu „PROWEIN“ 2022, srpske kompanije iz prehrambenog sektora predstaviće svoje proizvodne programe na nacionalnom štandu Srbije u hali 11, površine 84 m2. Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte. Učešće srpskih kompanija na jednoj od najuglednijih međunarodnih izložbi vina i alkoholnih pića u Evropi, direktno doprinosi kvalitetnijem pozicioniranju srpskih brendova i ukupnom izvozu.

„PROWEIN“ (www.prowein.com ) je jedna od najvećih i najznačajnijih specijalizovanih izložbi vina i alkoholnih pića u Evropi, na kojoj se susreću distributeri i predstavnici vodećih maloprodajnih lanaca. Prethodno održan sajam je posetilo preko 61.500 posetilaca iz 142 zemlje.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 2.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se bave proizvodnjom vina i alkoholnih pića.

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do petka, 03. decembra  do 16 časova, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: nina.mirkovic@pks.rs

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina.

 

U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 7 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup. U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:

  • visine ostvarenog izvoza u prethodnoj godini,
  • uspešnosti nastupa na prethodnim sajmovima u organizaciji Agencije ili Komore,
  • postojanja novog dizajnerskog rešenja, novog proizvoda, proizvodnog procesa i sl,
  • vremena podnošenja prijave

 

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.  

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnike Privredne komore Srbije – Nina Mirković na broj 011/3625 145 i 064/0529 834 ili Razvojne agencije Srbije – Ines Novosel na broj 011/3398-774 ili 069/3397-621.

 

Prateća dokumentacija: 

  1. Poziv za učešće na sajmu
  2. Prijava za sajam
  3. Pravila o učestvovanju na sajmovima u 2022. godini