JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU PREHRAMBENE INDUSTRIJE „SIAL“ U PARIZU, FRANCUSKA

 

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom sajmu prehrambene industrije „SIAL“ 2022, Pariz, Francuska, zaključenog dana 03.02.2022. godine između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije i Pravila o učestvovanju na sajmu od 26.10.2021. godine, zajednički objavljuju

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU PREHRAMBENE INDUSTRIJE

„SIAL“ U PARIZU, FRANCUSKA

 

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na jednom od najznačajnijih međunarodnih sajmova prehrambene industrije „SIAL“ koji se održava u Parizu, Francuska, u periodu od 15. do 19. oktobra 2022. godine.

Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

„SIAL“ je vodeći međunarodni sajam iz oblasti prehrambene industrije na tržištu Francuske i Evropske Unije koji se održava svake druge godine. U 2018. godini na sajmu je učestvovalo više od 7.200  izlagača iz 119 zemalja. Sajam je posetilo preko 300.000 stručnih posetilaca od čega 73% međunarodnih posetioca. Usled pandemije uzrokovane virusom Covid 19 sajam nije održan u 2020. godini.

Na sajmu „SIAL 2022“ Srbija će se predstaviti sa dva štanda i to u dve hale: u hali sa nacionalnim štandovima, i u hali gde se predstavljaju zamrznuti proizvodi.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 2.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda. 

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do petka, 04. marta 2022., a šalju se elektronskom poštom na e-mail: zorana.delic@pks.rs  

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina - Prijava za sajam „SIAL“ 2022.

U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 7 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup. U slučaju prijavljivanja većeg broja kompanija vršiće se ocenjivanje i rangiranje učesnika u skladu sa kriterijumima definisanim od strane organizatora.

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.  

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnika Privredne komore Srbije – Zoranu Delić na broj 011/3304-540 i 066/ 875-1207 ili Razvojne agencije Srbije – Ines Novosel na broj 011/3398-774 i 069/3397-621.

 

PRATEĆA DOKUMENTACIJA:

  1. Javni poziv
  2. Prijava za sajam
  3. Pravila o učestvovanju na sajmovima