JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM OPŠTEM PRIVREDNOM SAJMU U TIRANI „TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2022“, TIRANA, ALBANIJA

 

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom opštem privrednom sajmu „TIRANA INTERNATIONAL FAIR“ 2022 Tirana, Albanija zaključenog dana 27.09.2022. godine između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije kao i Pravila o učestvovanju na sajmu od 26.10.2021. godine, zajednički objavljuju

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE

NA MEĐUNARODNOM OPŠTEM PRIVREDNOM SAJMU U TIRANI

„TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2022“, TIRANA, ALBANIJA

 

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem Međunarodnom opštem privrednom sajmu „TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2022“ koji se održava u Tirani, Albanija, u periodu od 1. do 4. decembra 2022. godine.

Tržište Albanije sve je interesantnije za privrednike iz Srbije, koji u sve većem broju ostvaruju saradnju sa albanskim partnerima, a beleži se i znatan broj domaćih privrednih subjekata koji planiraju da osnuju svoja predstavništva, investiraju ili su već nastupili na ovom tržištu, bilo kupovinom ili osnivanjem novih privrednih društava. U prilog ovome govori i činjenica da spoljnotrgovinska razmena između Srbije i Albanije već duži period ima „dvocifreni“ trend porasta, čak i tokom krize izazvane pandemijom virusa COVID 19 u 2020. godini. Međusobna robna razmena u 2021. godini je porasla za 24%, dok je izvoz na tržište Albanije porastao za 21%. U prvih 6 meseci 2022. godine izvoz je povećan po stopi od 11%, u odnosu na prvo polugodište 2021. godine.

Bržoj, jednostavnijoj i jeftinijoj trgovini, zajedničkom tržištu rada, smanjenju čekanja na granicama, doprinosi i regionalna inicijativa, „Otvoreni Balkan“, čije članice su Srbija, Albanija i Severna Makedonija.

Opšti privredni sajam „TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2022“ je dobra prilika da domaći izvoznici predstave svoje proizvodne programe, izvozne mogućnosti, učvrste postojeće i uspostave nove poslovne veze sa partnerima iz Albanije i  izlagačima iz drugih zemalja.

Međunarodni sajam privrede u Tirani je po broju izlagača i posetilaca najznačajnija sajamska manifestacija u Albaniji koja okuplja izlagače iz više od 20 zemalja. Tokom 2021. godine sajam je      posetilo više od 3.000 posetilaca. Budući da je ovaj sajam po profilu opšti, na njemu će se predstaviti proizvodi iz više sektora: poljoprivredne i prehrambene industrije, metalske i građevinske industrije, industrije tekstila i nameštaja, automobilske industrije, visokih tehnologija, kao i sektora turizma.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 1.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti (bez PDV-a), po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

U cenu participacije uključen je i transport i špedicija eksponata (izuzev robe koja podleže odgovarajućem temperaturnom režimu), kao i korišćenje prevodilaca (albansko-srpski jezik) tokom trajanja sajma.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta i smeštaja, uključujući i transport robe koja podleže odgovarajućem temperaturnom režimu.

Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se bave proizvodnjom, preradom ili uslugama iz sektora industrije koji mogu biti zastupljeni na sajmu.

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do 14. oktobra 2022. godine, do 16.30 časova, a šalju se elektronskom poštom na e-mail tatjana.beuk@pks.rs   i bojana.lalovic@pks.rs 

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalinu - Prijava za sajam TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2022.

U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 7 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup. U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:

 

  • visine ostvarenog izvoza u prethodnoj godini,
  • uspešnosti nastupa na prethodnim sajmovima u organizaciji Agencije ili Komore,
  • postojanja novog dizajnerskog rešenja, novog proizvoda, proizvodnog procesa i sl,
  • vremena podnošenja prijave

 

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.  

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnike Privredne komore Srbije – Tatjanu Beuk na broj 011/3300-912; 066/875-1161 i Bojanu Lalović na broj 011/3300-919; 066/875-12-64 ili predstavnika Razvojne agencije Srbije - Ines Novosel na broj 011/3398-774 i 069/3397-621.

 

PRATEĆA DOKUMENTACIJA: 

  1. Javni poziv 
  2. Prijava za sajam
  3. Pravila o učestvovanju na sajmovima