VESTI

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme

May 09, 2017

Ministarstvo privrede je raspisalo Javni Poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA  ZA NABAVKU OPREME

U okviru  programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2017. godini dodeljuju se bespovratna sredstva mikro, malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za nabavku proizvodne opreme/mašina sa ciljem olakšavanja finansiranja nabavke proizvodne opreme i jačanja njihove konkurentnosti.

Program sprovodi Ministarstvo u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijom.

Bespovratna sredstva će se odobravati zajedno sa kreditom odobrenim od strane poslovnbih banaka, ili ugovorom o finansijskom lizingu odobrenim od strane  lizing kompanije.

1. PROCREDIT BANKA А.Д. Београд
2. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA СРБИЈА А.Д. Београд
3. HALKBANK, Београд
4. ERSTE BANKA А.Д. Нови Сад
5. UNICREDIT BANKA СРБИЈА А.Д. Београд
6. Raiffeisen Leasing Д.О.О. Београдt

Više informacija o samom programu, kao i prateću dokumetaciju pogledajte OVDE.