VESTI

Dodatna sredstva za Program podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera

Dec 28, 2016
 
Na osnovu rešenja Vlade Republike Srbije o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-12547/2016 od 26. decembra 2016. godine), ukupan budžet Programa podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera u 2016. godini (dalje: Program) uvećan je za 20.000.000,00 dinara, te sada iznosi 110.000.000,00 dinara. Javni poziv po ovom Programu raspisan je 25. aprila 2016. godine i trajaće do utroška sredstava.
 
Sredstva iz Programa namenjena su za sufinansiranje troškova pružaoca usluga za sledeće aktivnosti:
 
• Novi dizajn proizvoda i ambalaže
• Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa 
• Poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda namenjenih stranim tržištima
• Testiranje novih proizvoda
• Učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu
• Ispitivanje stranog tržišta
Napomena: Velika preduzeća i klasteri mogu konkurisati samo za dve vrste aktivnosti:
• Učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu
• Ispitivanje stranog tržišta.
 
Privredno društvo, preduzetnik ili klaster može podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava.
 
Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinara za privredna društva i preduzetnike u zavisnosti od aktivnosti, dok se za klastere sredstva dodeljuju u iznosu od 100.000 do 2.000.000,00 dinara. Za učešće na sajmovima privrednim društvima će se dodeljivati sredstva u iznosu do 600.000,00 dinara ako nisu do sada izvozili, odnosno do 1.000.000,00 dinara ukoliko već izvoze. RAS će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a. Sredstva će biti refundirana privrednom subjektu nakon završetka projekta i dostavljanja izveštaja i dokaza o završenim aktivnostima.
 
Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera u 2016. godini.
 
Za detaljnije informacije možete se obratiti Razvojnoj agenciji Srbije na office@ras.gov.rs ili akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama: 
 
• Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije „RARIS“ d.o.o. Zaječar
• Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „Banat“ d.o.o. Zrenjanin; 
• Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga d.o.o. Leskovac;
• Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga;
• Regionalna razvojna agencija „JUG“ d.o.o. Niš;
• Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“ d.o.o. Užice;
• Regionalna razvojna agencija Bačka d.o.o. Novi Sad;
• Regionalna razvojna agencija Srem d.o.o. Ruma;
• Regionalna razvojna agencija Sandžaka „SEDA“ d.o.o. Novi Pazar;
• Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja d.o.o. Kragujevac; 
• Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd, d.o.o. Beograd;
• Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine d.o.o. Loznica;
• Regionalna razvojna agencija PANONREG d.o.o. Subotica;
• Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“ d.o.o. Požarevac;
• Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga d.o.o. Kruševac.