VESTI

„BIOFACH“ 2020

Oct 04, 2019

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom sajmu organske hrane „BIOFACH“2020 Nirnberg, Nemačka zaključenog dana 26.09.2019. godine između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije i Pravila o učestvovanju na sajmu od 26.8.2019. godine, zajednički objavljuju

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE

NA MEĐUNARODNOM SAJMU ORGANSKE HRANE

„BIOFACH“ 2020, NIRNBERG, NEMAČKA

 

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije, a u saradnji sa Švajcarskim programom za promociju izvoza (SIPPO), organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu organske hrane „BIOFACH“ 2020, koji će se održati u Nirnbergu, Nemačka, u periodu od 12. do 15. februara 2020. godine.

Na sajmu „BIOFACH“ 2020, srpski organski proizvođači predstaviće svoje proizvodne programe na nacionalnom štandu Srbije, u Hali „4A“ površine 101,14 m2.. Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

„BIOFACH“ (www.biofach.de/en) predstavlja najveći svetski sajam u oblasti organske proizvodnje koji se svakog februara održava u Nirnbergu (Nemačka) od 1990. godine. Okuplja više od 3.000 izlagača i obiđe ga preko 50.000 posetilaca iz više od 130 zemalja. Sajam je sveobuhvatnog sadržaja, pored međunarodne izložbe organskog sektora, to je mesto trgovine i poslovanja, ali i mesto na kojem se kreiraju politike i trendovi u sektoru.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 2.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata. 

Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se bave proizvodnjom organskih proizvoda.  Svako pravno lice koje bude izlagač na ovom sajmu, dobiće punu ekspertsku podršku kancelarije SIPPO Srbija, u vidu organizacije B2B susreta, radionica za što bolju pripremu samih izlagača, i ujedno marketinšku podršku SIPPO programa. Ovaj vid podrške je obligacioni, pa će samim tim svakom izlagaču biti omogućena saradnja  u punom kapacitetu  sa organizatorima tokom priprema i trajanja samog sajma. 

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do  četvrtka, 10. oktobra  do 16 časova, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: ivan.lazic@pks.rs i mailto:bojana.lalovic@pks.rs

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalinu.

U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 5 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup. U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:

  • visine ostvarenog izvoza u prethodnoj godini,
  • uspešnosti nastupa na prethodnim sajmovima u organizaciji Agencije ili Komore,
  • postojanja novog dizajnerskog rešenja, novog proizvoda, proizvodnog procesa i sl,
  • vremena podnošenja prijave

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.   

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnike Privredne komore Srbije – Bojana Lalović na broj 011/3300 919 i 066/8751 264 ili Ivan Lazić na broj 066/8751 173. 

 

Prateća dokumentacija:

Tekst javnog poziva

Obrazac 1 - Prijava za učešće

Pravila o učestvovanju na sajmu