VESTI

BESPLATNA USLUGA MENTORINGA NA RASPOLAGANJU PRIVREDNICIMA I OVE GODINE

Apr 25, 2018

BEOGRAD – 25. aprila, 2018. godine - Razvojna agencija Srbije (RAS) raspisala je Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa, namenjen mikro, malim, srednjim preduzećima i preduzetnicima, kao i zadrugama, koji će biti otvoren do 1. juna ove godine.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u dugogodišnjoj saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA), a odnosi se na stručno praćenje razvoja poslovanja, kao i pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima.

Zainteresovanim privrednicima biće besplatno na raspolaganju stručna lica – mentori, od 25 do 50 sati po korisniku. Privrednik i mentor će zajedno proučavati aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja pripremiti plan razvoja.  

Do sada je oko 2.000 korisnika izrazilo zadovoljstvo uslugom mentoringa i ocenilo da im je ta usluga pomogla u poslovanju, a trenutno je korisnicima na raspolaganju više od 50 akreditovanih mentora.

Javni poziv se sprovodi u skladu sa Programom Ministarstva privrede „Standardizovani set usluga (SSU)“ u 2018. godini, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA). 

Potrebna dokumentacija i obrasci za prijavu dostupni su na sajtu RAS www.ras.gov.rs, kao i na internet stranicama akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA) i u štampanom materijalu u ARRA.

Prijave, sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom potrebno je dostaviti najbližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji, sa naznakom: „Prijava na javni poziv za dobijanje usluge mentoring u 2018. godini“.

Za detaljnije informacije možete se obratiti RAS na: mentoring@ras.gov.rs ili na broj telefona: 011/3398 809.

Krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoring je 31. decembar 2018. godine.