JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU „A+A“ 2023, DISELDORF, SR NEMAČKA

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom sajmu lične zaštite, bezbednosti preduzeća i zaštite zdravlja na radu „A+A“ 2023, Diseldorf, SR Nemačka, zaključenog dana 06.03.2023.godine između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije i Pravila o učestvovanju na sajmu od 26.10.2022.godine, zajednički objavljuju

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE

NA MEĐUNARODNOM SAJMU LIČNE ZAŠTITE, BEZBEDNOSTI PREDUZEĆA I ZAŠTITE ZDRAVLjA NA RADU  „A+A“ 2023,  DISELDORF, SR NEMAČKA

 

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije u saradnji sa Švajcarskim programom za promociju izvoza (SIPPO) organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu lične zaštite, bezbednosti preduzeća i zaštite zdravlja na radu „A+A“ 2023, koji će se održati u Diseldorfu, SR Nemačka, u periodu od 24. do 27. oktobra 2023. godine.

Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

Sajam "A+A" (https://www.aplusa-online.com/) je najveći i najvažniji događaj na svetu kada je u pitanju sigurnost, bezbednost i  zdravlje na radu. Ovaj specijalizovani sajam održava se svake druge godine i predstavlja vodeće mesto na kome se susreću proizvođači sa kupcima i dobavljačima u ovoj oblasti. Na prethodnom sajmu, koji se održao 2021.godine bilo je registrovano preko 2.000 izlagača iz 63 zemlje sveta, a sajam je posetilo više od 73.000 stručnih posetilaca iz 130 zemalja.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 2.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se bave proizvodnjom zaštitne opreme na radu. Svako pravno lice koje bude izlagač na ovom sajmu, dobiće punu ekspertsku podršku od strane organizatora, u vidu organizacije B2B susreta, radionica za što bolju pripremu samih izlagača, i ujedno marketinšku podršku. Ovaj vid podrške je obligacioni, pa će samim tim svakom izlagaču biti omogućena saradnja  u punom kapacitetu  sa organizatorima tokom priprema i trajanja samog sajma.

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do  srede, 29. marta 2023. do 16 časova, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: bojana.lalovic@pks.rs, nemanja.jovanovic@pks.rsmarija.acimovic@pks.rs 

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, Jovanka Ćalina.

U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 5 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup. U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:

  • visine ostvarenog izvoza u prethodnoj godini,
  • uspešnosti nastupa na prethodnim sajmovima u organizaciji Agencije ili Komore,
  • postojanja novog dizajnerskog rešenja, novog proizvoda, proizvodnog procesa i sl,
  • vremena podnošenja prijave

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu. 

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnike Privredne komore Srbije – Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, Bojana Lalović na broj 066/875 1264; Udruženje za industriju tekstila, odeće, kože i obuće, Nemanja Jovanović  na broj 063/349-112; ili Marija Aćimović na broj 066/875 11 55 ili predstavnika Razvojne agencije Srbije - Ines Novosel na broj 011/3398-774 i 069/3397-621.

Prateća dokumentacija:

1. Tekst Javnog poziva

2. Prijava za učešće - A +A

3. Pravila o učestvovanju na sajmovima u 2023. godini