JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU VINA „PROWEIN“ 2023, DISELDORF, SR NEMAČKA

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom sajmu vina „PROWEIN“ 2023 Diseldorf, SR Nemačka zaključenog dana 22.11.2022. godine između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije i Pravila o učestvovanju na sajmu od 26.10.2022. godine, zajednički objavljuju
 
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE
NA MEĐUNARODNOM SAJMU VINA  „PROWEIN“ 2023, DISELDORF, SR NEMAČKA
 
Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu vina „PROWEIN“ koji se održava u Diseldorfu, Nemačka u periodu od 19. do 21. marta 2023. godine.
 
Na sajmu „PROWEIN“ 2023, srpske kompanije predstaviće svoje proizvodne programe na nacionalnom štandu Srbije u hali 12, površine 91 m2. Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte. Učešće srpskih kompanija na jednoj od najuglednijih međunarodnih izložbi vina u Evropi, direktno doprinosi kvalitetnijem pozicioniranju srpskih brendova i ukupnom izvozu.
 
„PROWEIN“ (www.prowein.com) je jedna od najvećih i najznačajnijih specijalizovanih izložbi vina u Evropi, na kojoj se susreću distributeri i predstavnici vodećih maloprodajnih lanaca. Prethodno održan sajam je posetilo preko 38.000 posetilaca iz 145 zemalja, a predstavilo se 5.726 izlagača iz 62 zemlje. 
 
Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 2.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.
 
Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata. 
 
Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se bave proizvodnjom vina.
 
Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do  petka, 16. decembra  do 16 časova, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: nina.mirkovic@pks.rs
 
Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina.
 
U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 7 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup. U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:
  • da je proizvođač vina u periodu od 2018. do 2022. godine proizveo najmanje jedno vrhunsko vino sa kontrolisanim geografskim poreklom i kvalitetom (K.G.P.K vino) u skladu sa Zakonom o vinu, 
  • da je proizvođač vina u toku 2020-2022. godine proizveo najmanje jedno vino sa geografskim poreklom u skladu sa Zakonom o vinu,
  • ukoliko do sada nisu nastupali na sajmovima u organizaciji Komore i Agencije,
  • visine ostvarenog izvoza u prethodne dve godine i 
  • godišnje proizvodnje boca vina u prethodne dve godine.
Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.   
 
Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnike Privredne komore Srbije – Nina Mirković na broj 011/3625 145 i 064/0529 834 ili Razvojne agencije Srbije – Ines Novosel na broj 011/3398-774 ili 069/3397-621.