JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA PETOM KINESKOM MEĐUNARODNOM UVOZNOM SAJMU „CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO“ 2022, ŠANGAJ, NR KINA

 

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom opštem sajmu „CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO“ 2022, u Šangaju, NR Kina, zaključenog dana 11.04.2022. godine kao i Pravila o učestvovanju na sajmu od 26.10.2021. godine, zajednički objavljuju

 

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA PETOM KINESKOM MEĐUNARODNOM UVOZNOM SAJMU „CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO“,

ŠANGAJ, NR KINA

 

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na na predstojećem 5. Kineskom međunarodnom uvoznom sajmu “China International Import Expo” koji će se održati u Šangaju, NR Kina, u periodu od 05. do 10. novembra 2022. godine.

Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

“China International Import Expo” čiji su organizatori Vlada Narodne Republike Kine i Kineski međunarodni uvozno-izvozni biro (China International Import Expo Bureau) održava se u cilju podsticanja uvoza strane robe i usluga u Kinu, a u skladu sa nastojanjem Kine da promoviše globalizaciju i otvorenost tržišta.

Od ovog sajma se očekuje da bude platforma na kojoj bi zemlje učesnice predstavile svoje ekonomske potencijale i dobile priliku da ostvare kontakte sa kineskim partnerima. Očekuje se učešće predstavnika više od 100 zemalja i regiona, kao i 150.000 profesionalnih kupaca iz Kine i drugih zemalja.

Na sajmu “China International Import Expo” Srbije će se predstaviti sa nacionalnim štandom u hali za prehrambenu industriju.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 1.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Ukoliko zbog pandemije virusa Covid 19 ulazak u NR Kinu bude onemogućen ili ograničen uz obavezan karantin, te da će zbog ovakvih okolnosti putovanje biti neizvesno kao i nastup izlagača na ovom sajmu, u tom slučaju izlači će moći da pošalju eksponate i odrede predstavnika u NR Kini koji će predstavljati njihove proizvode. Pod takvim okolnostima, participacija se ukida i izlagač neće biti u obavezi da uplati participaciju. 

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji posluju u sektoru prehrambene industrije. 

Organizatori zadržavaju pravo da, ukoliko je potrebno, zatraže dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.

Organizatori zadržavaju pravo da otkažu organizaciju zajedničkog nastupa na sajmu u slučaju otkazivanja ili odlaganja održavanja samog sajma, kao i ako procene da  postoje razlozi koji ugrožavaju zdravlje i bezbednost izlagača.

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do  petka, 17. juna 2022. godine, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: nina.mirkovic@pks.rs  

Za potrebe sajma, uz popunjenu Prijavu dostavite i sledeću dokumentaciju (popunjen, potpisan i overen): Letter of Commitment for Enterprise i Letter of Authorization koji su dostupan u sklopu dokumentacije.

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina - Prijava za sajam „CIIE“ 2022.

U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 7 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup. U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:

 

  • visine ostvarenog izvoza u prethodnoj godini,
  • uspešnosti nastupa na prethodnim sajmovima u organizaciji Agencije ili Komore,
  • postojanja novog dizajnerskog rešenja, novog proizvoda, proizvodnog procesa i sl,
  • vremena podnošenja prijave

 

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.  

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnika Privredne komore Srbije – Ninu Mirković na broj 011/3625-145 i 064/0529-834 ili predstavnika Razvojne agencije Srbije - Ines Novosel na broj 011/3398-774 i 069/3397-621.

 

PRATEĆA DOKUMENTACIJA:

  1. Poziv za sajam
  2. Prijava za sajam
  3. Letter of Authorization
  4. Letter of Commitment for Enterprise 
  5. Pravila o učestvovanju na sajmovima