Пројекти

Projekti

Razvojna agencija Srbije u okviru svojih aktivnosti, a shodno dugogodišnjem iskustvu i postignutim rezultatima našeg tima, kontinuirano radi na unapređenju postojećih i uspostavljanju novih partnerstava sa domaćim i inostranim organizacijama, podršci i sprovođenju brojnih međunarodnih projekata, kao i realizaciji projekata kako iz sopstvenog porfolija, tako i portfolija Ministarstva privrede, i sličnih institucija.

Zajednički cilj svih programa i projekata jeste podrška razvoju i unapređenju privrede Srbije, a kroz podršku privrednim subjektima i ostalim privrednim činiocima i to putem razvoja konkurentnosti, poslovne infrastrukture, internacionalizacije, promocije, transfera znanja i tehnologija, i drugo.

Додела бесповратних средстава у оквиру програма подршке малим предузећима за набавку опреме

Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2017. години (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Развојном агенцијом Србије (у даљем тексту: Развојна агенција) и одабраним пословним банкама и лизинг компанијом:

Detaljnije

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА, ПРЕДУЗЕТНИКА И КЛАСТЕРА

Развојна агенција Србије расписала је 27.04.2016. године Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке интернационализацији привредних друштава, предузетника и кластера у 2016. години

Detaljnije

Програм стандардизованог сета услуга за микро,мала и средња предузећа и предузетнике

Циљ програма је подршка расту и развоју микро, малих и средњих предузећа и предузетника, задруга и кластера кроз унапређење доступности, обима и квалитета услуга подршке за њихово пословање.

Detaljnije

Година предузетништва 2016

Развојна агенција Србије подржава развој привредних друштава, пре свега малих и средњих предузећа и предузетништва.

Detaljnije

Подршка предузетништву

Европска мрежа предузетништва је пројекат који је Европска комисија покренула 2008. године у циљу ефикасног и ефективног искоришћавања потенцијала микро, малих и средњих предузећа и то кроз пружање информација и подршку предузећима и предузетницима широм Европе

Detaljnije

Програм подршке развоју пословних инкубатора

У циљу подстицања развоја пословне инфраструктуре као једног од стубова регионалног развоја, дефинисан је сет активности чији је циљ креирање повољније климе за оснивање и рад пословних инкубатора, као један од видова подстицаја развоја предузетнишва.

Detaljnije

Међунеродни пројекти

Међународни пројекти су пројекти који се финансирају из донаторских средстава. РАС има богато искуство у реализацији мултилатералних (ЕУ фондови) и билатералних пројеката који за циљ имају развој сектора ММСПП и српске привреде у целости. РАС је имплементатор и/или корисник донаторских средстава.

Detaljnije