VESTI

Otvorene prijave za pakete usluga za mlade i žene preduzetnice

Mar 11, 2021

 

Ministarstvo privrede raspisalo je Javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice objavljen u skladu sa Programom standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2021. godini, koji se realizuje preko Razvojne agencije Srbije i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

cover_ mladi i zene preduzetnice set usluga.jpg

 

Javnim pozivom za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice predviđena su dva seta usluga: Prvi set odnosi se na usluge za mlade, koji podrazumeva pomoć stručnog lica iz Akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA) mladom potencijalnom ili novoosnovanom preduzetniku, starosti od 18 do 30 godina. Pomoć se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, obavezne obuke „Obuka za početnike u poslovanju”, jedne/više specijalizovanih obuka i mentoring usluge u trajanju do 40 sati. 

Drugi set usluga namenjen je ženama preduzetnicama i sastoji se od pomoći stručnog lica iz ARRA privrednom subjektu čiji osnivač ili vlasnik je žena ili je žena jedan od vlasnika sa većinskim udelom u vlasništvu (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika. Predviđena je podrška u vidu raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, jedne ili više specijalizovanih obuka  i mentoring usluge u trajanju do 40 sati.

Javni poziv je otvoren do 1. aprila 2021. godine, a pravo učešća imaju:

  1. Mladi potencijalni preduzetnik/preduzetnica:
  • starosti od 18 do 30 godina (pod licima starosti od 18 godina smatraće se lica koja postanu punoletna najkasnije na dan zatvaranja Javnog poziva, a pod licima starosti do 30 godina smatraće se svi oni koji su rođeni najkasnije 1991. godine);
  • koji nemaju privredni subjekt registrovan u APR Republike Srbije (u registru privrednih društava i preduzetnika).
  1. Mladi preduzetnik/preduzetnica:
  • starosti od 18 do 30 godina (pod licima starosti od 18 godina smatraće se lica koja postanu punoletna najkasnije na dan zatvaranja Javnog poziva, a pod licima starosti do 30 godina smatraće se svi oni koji su rođeni najkasnije 1991. godine);
  • koji ima registrovan privredni subjekt u Agenciji za privredne registre ne duže od pet godina pre dana objavljivanja Javnog poziva, a čiji je osnivač i zakonski zastupnik fizičko lice starosti do 30 godina; U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jednog ili više fizičkih lica starosti do 30 godina (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti fizičko lice starosti do 30 godina.
  • koji imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.
  1. Žene preduzetnice:
  • koje imaju registrovan privredni subjekt u Agenciji za privredne registre ne duže od pet godina pre dana objavljivanja Javnog poziva, a čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jedne ili više žena (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena, da je delatnost zadruge proizvodnja, prerada i zanatske usluge;
  • čiji privredni subjekt ima izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

 

shutterstock_mentoring.jpg

 

Savetodavne usluge podrazumevaju konsultacije koje ARRA pružaju u okviru ovog programa: pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za startap kredite za početnike kod Fonda za razvoj; pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2021. godini; podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške preduzetništvu koje sprovode Ministarstvo i Razvojna agencija; savetodavne usluge kod započinjanja poslovanja; savetodavne usluge za razvoj poslovanja; savetodavne usluge kod prijave za EU program Horizon Europe.

Obuke koje ARRA pružaju postojećim i potencijalnim MMSPP obuhvataju 10 modula: obuka za početnike u poslovanju; priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama i investiciona spremnost; finansijsko upravljanje; izvoz – za one koji prvi put izvoze; marketing i prodaja; elektronsko poslovanje i informacione tehnologije u poslovanju; pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine od značaja za poslovanje; inovacije; priprema za Jedinstveno evropsko tržište; učešće MSP u javnim nabavkama.

Mentoring je besplatna usluga  kojom se pruža sveobuhvatna podrška korisnicima kroz individualni pristup. Proces mentoringa odvija se po metodologiji Razvojne agencije Srbije (RAS), razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Mentorstvo pomaže vlasniku ili direktoru preduzeća da prepozna ključnu tačku potencijala svog poslovanja, a korisnik uz pomoć mentoringa razvija i sprovodi akcioni plan koji ima za cilj poboljšanje poslovnih rezultata. Mentori imaju profesionalno iskustvo u radu sa malim i srednjim preduzećima, dolaze iz 17 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija i sertifikovani su od strane Razvojne agencije Srbije, a u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju.

Javni poziv, Uputstvo i obrasci za prijavu dostupni su na sajtu RAS, kao i na internet stranama akreditovanih razvojnih agencija i u štampanom obliku u ARRA.

Za detaljnije informacije možete se obratiti RAS na elektronsku adresu: zenemladissu2021@ras.gov.rs .